ЄДИНИЙ ВСТУПНИЙ ІСПИТ

У 2024 році для вступу на магістерські програми потрібні результати єдиного вступного іспиту (ЄВІ). Це випробування містить тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) і тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника).

Український центр оцінювання якості освіти затвердив загальні характеристики тестів ЄВІ, якими визначено кількість завдань з кожного тесту, форми тестових завдань, час, відведений на їх виконання, схеми нарахування балів.
Завдання ТЗНК  буде укладено відповідно до Програми тесту загальної навчальної компетентностіз іноземних мов – до Програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов.
Блок ТЗНК складається з двох компонентів: вербально-комунікативного й логіко-аналітичного.
Тест містить 27 завдань двох форм:Завдання 1–4 на заповнення пропусків у мікротекстах (підзавдання 1–10). У підзавданнях треба доповнити речення в мікротексті словосполученнями / словами, вибравши їх з-поміж наведених варіантів. Підзавдання вважають виконаним, якщо учасник / учасниця позначив / позначила відповідь, а також підтвердив / підтвердила свій вибір.

Завдання 5–27 з вибором однієї правильної відповіді. Завдання має основу та чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Його вважають виконаним, якщо учасник / учасниця позначив / позначила відповідь і підтвердив / підтвердила свій вибір.
На проходження тесту  відведено 75 хвилин.
Завдання ТЗНК буде оцінено відповідно до схеми нарахування балів:  у завданнях на заповнення пропусків у мікротексті підзавдання оцінюють в або 1 бал:  бал –якщо вказано правильну відповідь; балів – якщо вказано неправильну відповідь або відповіді на завдання не надано; завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюють в або 1 бал:   бал – якщо вказано правильну відповідь; балів – якщо вказано неправильну відповідь або відповіді на завдання не надано.
Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту, – 33 бали: 10 балів за виконання завдань 1–4 (підзавдань 1–10) і 23 бали за виконання завдань 5–27.
Блок з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника) складається з двох частин: читання і використання мови.
Тест містить 30 запитань трьох форм: Завдання на встановлення відповідності (запитання 1–6). У завданні треба дібрати твердження / ситуації до оголошень / текстів; запитання до відповідей або відповіді до запитань. Його вважають виконаним, якщо учасник / учасниця позначив / позначила відповідь і підтвердив / підтвердила свій вибір.

Завдання з вибором однієї правильної відповіді (запитання 7–11). Завдання має основу та чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Його вважають виконаним, якщо учасник / учасниця позначив / позначила відповідь і підтвердив / підтвердила свій вибір.

Завдання на заповнення пропусків у тексті (запитання 12–30).У завданні потрібно доповнити речення в тексті словосполученнями / словами з наведених варіантів. Його вважають виконаним, якщо учасник / учасниця позначив / позначила відповідь і підтвердив / підтвердила свій вибір.
На виконання завдань тесту відведено 45 хвилин.
За завдання з іноземної мови згідно зі схемою нарахування балів буде нараховано по 1 тестовому балу за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу за кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності та по 1 тестовому балу за кожний правильно заповнений пропуск у тексті.
Отже, за виконання завдань блоку з іноземної мови можна отримати від 0 до 30 балів.
Свої результати (тобто кількість набраних тестових балів за правильно виконані завдання) учасники тестування будуть знати після завершення роботи над тестами ЄВІ. За таблицею переведення тестових балів результат кожного блоку буде переведено в рейтингову оцінку за шкалою 100–200 балів.

Оосбливості ЄФВВ в 2024 році

У 2024 році ЄФВВ відбудеться у формі  комп’ютерних онлайн-тестів, які можна пройти лише в спеціальних пунктах тестування, створених у населених пунктах України (за погодженням з органами державної влади), а також за кордоном. Перелік країн і міст, де можна пройти вступні випробування до магістратури, оприлюднено на сайті.

Завдання предметних тестів ЄФВВ буде укладено відповідно до програм, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України від 3 лютого 2022 року № 107,  від 01 квітня 2024 року № 426, від 11 лютого 2022 року № 153№ 154№ 155№ 156№ 157

Робочі групи при Міністерстві освіти і науки України розробили характеристики предметних тестів ЄФВВ з інформаційних технологій, педагогіки та психології. Для ЄФВВ з економіки та міжнародної економіки, обліку та фінансів, політології та міжнародних відносин, права та міжнародного права, психології та соціології, управління та адміністрування для вступу на навчання буде використано матеріали цих випробувань 2023 року.

Предметні тести ЄФВВ міститимуть по 140 завдань із вибором однієї правильної відповіді, на виконання яких буде відведено по 180 хвилин. 

Вирізнятиметься структура тесту «Облік та фінанси»: 126 завдань із вибором однієї правильної відповіді та 14 завдань відкритої форми з короткою відповіддю.

Відповіді на завдання ЄФВВ буде оцінено відповідно до схеми нарахування балів. Тобто по 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді та по 1 тестовому балу за кожну правильну відповідь на завдання з короткою відповіддю. Отже, за виконання всіх завдань можна  отримати від  0 до 140 тестових балів. 

Свої результати (тобто кількість набраних тестових балів за правильно виконані завдання) учасники тестування зможуть дізнатися відразу після завершення роботи з тестом ЄФВВ. 

За таблицею переведення тестових балів, яку затвердило Міністерство освіти і науки України (додаток 5), результат буде переведено в рейтингову оцінку за шкалою 100–200 балів. Наголосимо, що для отримання результату з ЄФВВ за шкалою 100–200 балів вступнику необхідно набрати щонайменше 35 тестових балів. Тобто ті учасники, які виконають правильно лише 34 або менше тестових завдань, уважатимуться такими, що не подолали мінімально допустимого порогу, а отже, не отримали результату за шкалою 100–200 балів.

Пропонуємо потенційним магістрам ознайомитися зі зразками завдань предметних тестів 2023 року.  Добірки уклали робочі групи, координацією діяльності яких опікується Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти.

ЄВІ та ЄФВВ – вступні до магістратури й аспірантури

Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти створено інформаційну сторінку «Кабінет учасника вступних випробувань», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

До 17 червня учасники, зареєстровані на основну сесію вступних випробувань, отримають на своїх інформаційних сторінках запрошення-перепустки, де буде зазначено дату, час і місце проведення тестування.

Ті, хто не змогли зареєструватися для проходження ЄФВВ / ЄВІ під час основного періоду реєстрації, матимуть змогу це зробити в додатковий період – 17–21 червня. Нагадаємо: реєстрацію здійснюватимуть приймальні комісії закладів вищої освіти.

 

СЛАВА УКРАЇНІ!  ГЕРОЯМ СЛАВА!   СЛАВА ЗСУ!
Шановні колеги!
ВСТУПНА КАМПАНІЯ ТРИВАЄ!
Кафедра військової підготовки
Національного університету оборони України
Запрошує Вас на День відкритих дверей
Час: 26 червня 2024 року о 15:00 годині
Підключитися до конференції Zoom
https://us05web.zoom.us/j/5032172686?pwd=T0pmTW5PWGZFQS9wakthKy8wRT
RIQT09
Ідентифікатор конференції: 503 217 2686
Код доступу: KVPNUOU
Відповіді на питання.
Запрошуємо Вас до вступу та навчання!
Після закінчення навчання на кафедрі військової підготовки разом з
дипломом про вищу освіту Ви отримаєте звання молодшого лейтенанту запасу
згідно обраної Вами військово-облікової спеціальності.
Адреса: вул. Авіаконструктора Антонова 2/32, корпус 76, кабінет 2а, КПП № 3
Контактні телефони:
063-519-56-17,
044-271-09-72
Інформація щодо наступних днів відкритих дверей:
https://www.facebook.com/kafedraviiskovoyi
Офіційний сайт Кафедри військової підготовки Національного університету
оборони України: https://nuou.org.ua/u/stru/centers/kvp/

Шановний Сергій Сергійовичу!
Прийміть щирі й сердечні вітання з Днем народження!
Нехай під вашим уважним та турботливим керівництвом МУБіП продовжує рухатись вектором перспективних змін, а українська спільнота щороку поповнюватиметься новими професійними випускниками, що зможуть ефективно підтримати всі українські сфери.
Сучасні надважкі часи вимагають від всіх українців максимальної хоробрості, соціальної відповідальності та бажання боротись, не опускаючи руки. І своїм прикладом ви не лише мотивуєте колектив, а й допомагаєте виховувати нові покоління активних, відповідальних та свідомих українців.
Кожне день народження ховає за собою символічний підтекст початку нового року життя, наповненого невідомими досі подіями. Тому зичимо, аби цей рік життя наповнився щирим щастям, добробутом, творчою наснагою та, звісно ж, перемогою, як вашою особистою, так і нашою спільною перемогою супроти ворога.
Нехай кожен новий день робить життя цікавішим, надихає на досягнення нових вершин та мотивує до пошуків цінного досвіду!
Щиро Ваші: колеги і студенти  ЗВО “МУБіП”.

16 травня 2024 року університетська спільнота Міжнародного університету бізнесу і права  приєналася до  свята національної єдності, покликане зберегти споконвічні народні традиції, – Всесвітній день вишиванки.
Сьогодні, як і колись, вишита сорочка є надважливою річчю для кожного українця, символом багатовікової історії, національної, культурної ідентичності, нескореності, свободи, а також своєрідною сучасною зброєю у боротьбі з російським окупантом. Тому у цей день ми одягаємо вишиванку на роботу та навчання. 

З нагоди свята в читальному залі відділу обслуговування користувачів у Навчально-науковому інституті автоматики та електротехніки було організовано розгорнуту експозицію «Магія української вишивки» Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (куди переміщений Міжнародний університет бізнесу і права). Напередодні свята, 15 травня, співробітники бібліотеки у вишитому вбранні презентували експозицію представникам студентського активу. Студенти познайомилися з тематичною літературою, а також з вишиванками, барвистими рушниками, вишитими картинами, ляльками-мотанками та іншими  виробами декоративно-прикладного мистецтва. Експозицію органічно доповнювала віртуальна презентація «Чарівний світ вишиванки» та українські пісні.
Гості заходу послухали цікаву розповідь про історію виникнення свята, дізналися про особливості вишивки південного регіону України, із задоволенням робили яскраві світлини на фоні експозиції.
Ми щиро дякуємо Збройним силам України за можливість працювати та навчатися під мирним небом! Дякуємо усім нашим Захисникам і Захисницям за можливість одягати наш національний одяг! Віримо у якнайшвидшу перемогу України! Разом переможемо!

 

Запрошення на День відкритих дверей 29 травня 2024 на Кафедрі військової підготовки Національного університету оборони України

СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА! СЛАВА ЗСУ!
Шановні колеги!
ВСТУПНА КАМПАНІЯ ТРИВАЄ!
Кафедра військової підготовки Національного університету оборони України
Запрошує Вас на День відкритих дверей Час:

29 травня 2024 року о 15:00 годині
Підключитися до конференції Zoom https://us05web.zoom.us/j/5032172686?pwd=T0pmTW5PWGZFQS9wakthKy8wRT RIQT09
Ідентифікатор конференції: 503 217 2686
Код доступу: KVPNUOU
Відповіді на питання.
Запрошуємо Вас до вступу та навчання!
Після закінчення навчання на кафедрі військової підготовки разом з дипломом про вищу освіту Ви отримаєте звання молодшого лейтенанту запасу згідно обраної Вами військово-облікової спеціальності.
Адреса: вул. Авіаконструктора Антонова 2/32, корпус 76, кабінет 2а, КПП № 3
Контактні телефони:
063-519-56-17,
044-271-09-72
Інформація         щодо         наступних         днів         відкритих         дверей:
https://www.facebook.com/kafedraviiskovoyi
Офіційний сайт Кафедри військової підготовки Національного університету оборони України: https://nuou.org.ua/u/stru/centers/kvp/

День пам’яті та примирення 2024

Сьогодні ми відзначаємо День пам’яті та примирення, присвячений споминам жертв Другої світової війни та з кожним днем самі ще більше усвідомлюємо яким великим болем пронизані ці події. 

Два тоталітарних режими нацистський та комуністичний боролись один проти одного, вони пронеслися наче вогняним смерчем і нашими землями. Незліченна кількість злочинів ними здійснена проти людства, найстрашнішими з яких були злочини геноциду проти українського, єврейського, кримськотатарського народів. Участь українців у боротьбі проти нацизму та підтримці антигітлерівської коаліції відіграла важливу роль у перемозі над гітлерівською Німеччиною та її союзниками. Цей внесок обійшовся нам дорого – величезні втрати серед українців та інших національностей, які проживали на території України у період з 1939 по 1945 рік. Загалом під час цих років загинуло понад вісім мільйонів осіб на території України.
Примирення є результатом величезних зусиль десятків держав та сотень народів. Тепер у це віримо ми й віра наша не виявиться марною.
Нехай День Пам’яті та Примирення завжди нагадує нам, що мир – це найдорожчий скарб, який не купиш за жодні багатства світу, і який потрібно оберігати мов зіницю свого ока. Мир нашій землі, мир Україні!

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ У 2024 РОЦІ (НМТ)

У 2024 році для вступу на бакалаврський (магістерський – для медичних спеціальностей) рівень вищої освіти абітурієнтам потрібно буде пройти національний мультипредметний тест (НМТ). В умовах війни НМТ у комп’ютерній формі — це найоптимальніший варіант проведення вступних іспитів задля забезпечення рівних умов для всіх вступників незалежно від їхнього місця  перебування.
НМТ міститиме чотири блоки завдань, три з яких — обов’язкові, а четвертий — на вибір вступника. Обов’язкові навчальні предмети — українська мова, математика, історія України, а на вибір — українська література, одна з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, хімія, фізика та географія. Предмет, тестування з якого вступник / вступниця бажає пройти на вибір, він / вона має вказати під час реєстрації для участі в НМТ.
Модель проведення передбачає, що учасник /учасниця всі чотири предметних тести проходитиме в один день: два до перерви та два після неї. На виконання завдань кожного предметного тесту буде відведено по одній годині.
Після завершення виконання всіх завдань НМТ кожен учасник / кожна учасниця отримає інформацію про кількість набраних ним / нею тестових балів за кожний блок. Для конкурсного відбору використовуватимуться результати з кожного предмета, переведені в шкалу 100–200 балів. Таблиці переведення балів у шкалу  100–200 Міністерство освіти і науки України затвердить завчасно. Отже, одразу після тестування учасник / учасниця знатиме не тільки кількість набраних ним / нею тестових балів, а й зможе зорієнтуватися в тому, якими є його / її результати для вступу. Для всіх спеціальностей буде встановлено коефіцієнти до результатів за кожний блок НМТ. Інформація про значення цих коефіцієнтів міститиметься в Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2024 році.
Як і минулого року, передбачено проведення основних і додаткових сесій. У додаткових сесіях зможуть узяти участь ті вступники / вступниці, які з поважних причин не пройшли тестування під час основних.
Тестування відбуватиметься в спеціально обладнаних комп’ютерних аудиторіях закладів освіти — тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ), створених у населених пунктах як в Україні, так і за її межами.
З 14 березняпо 11 квітня включно відбувалася реєстрація для участі в цьогорічному національному мультипредметному тесті (НМТ). 

Єдиний вступний іспит до аспірантури в 2024 році

У 2024 році для допуску до вступного іспиту з іноземної мови для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії / доктора мистецтва потрібні результати єдиного вступного іспиту (ЄВІ).
Це випробування, як і вступний іспит, містить тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) і тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника). Комп’ютерне тестування відбуватиметься в спеціально обладнаних комп’ютерних аудиторіях закладів освіти — тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ).
Завдання ТЗНК  буде укладено відповідно до Програми тесту загальної навчальної компетентності, з іноземних мов – до Програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов.
Український центр оцінювання якості освіти затвердив загальні характеристики тестів ЄВІ, якими визначено кількість завдань з кожного тесту, форми тестових завдань, час, відведений на їх виконання, схеми нарахування балів.
Блок ТЗНК складається з двох компонентів: вербально-комунікативного й логіко-аналітичного.
Тест містить 27 завдань двох форм:
Завдання 1–4 на заповнення пропусків у мікротекстах (підзавдання 1–10).
У підзавданнях треба доповнити речення в мікротексті словосполученнями / словами, вибравши їх з-поміж наведених варіантів. Підзавдання вважають виконаним, якщо учасник / учасниця позначив / позначила відповідь, а також підтвердив / підтвердила свій вибір.
Завдання 5–27 з вибором однієї правильної відповіді.
Завдання має основу та чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Його вважають виконаним, якщо учасник / учасниця позначив / позначила відповідь і підтвердив / підтвердила свій вибір.
На проходження тесту  відведено 75 хвилин.
Завдання ТЗНК буде оцінено відповідно до схеми нарахування балів: 
у завданнях на заповнення пропусків у мікротексті підзавдання оцінюють в або 1 бал: бал –якщо вказано правильну відповідь; балів – якщо вказано неправильну відповідь або відповіді на завдання не надано;
завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюють в або 1 бал: бал – якщо вказано правильну відповідь; балів – якщо вказано неправильну відповідь або відповіді на завдання не надано.
Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту, – 33 бали: 10 балів за виконання завдань 1–4 (підзавдань 1–10) і 23 бали за виконання завдань 5–27.
Блок з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника) складається з двох частин: читання і використання мови.
Тест містить 30 запитань трьох форм:
Завдання на встановлення відповідності (запитання 1–6). У завданні треба дібрати твердження / ситуації до оголошень / текстів; запитання до відповідей або відповіді до запитань. Його вважають виконаним, якщо учасник / учасниця позначив / позначила відповідь і підтвердив / підтвердила свій вибір.
Завдання з вибором однієї правильної відповіді (запитання 7–11). Завдання має основу та чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Його вважають виконаним, якщо учасник / учасниця позначив / позначила відповідь і підтвердив / підтвердила свій вибір.
Завдання на заповнення пропусків у тексті (запитання 12–30). У завданні потрібно доповнити речення в тексті словосполученнями / словами з наведених варіантів. Його вважають виконаним, якщо учасник / учасниця позначив / позначила відповідь і підтвердив / підтвердила свій вибір.
На виконання завдань тесту відведено 45 хвилин.
За завдання з іноземної мови згідно зі схемою нарахування балів буде нараховано по 1 тестовому балу за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу за кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності та по 1 тестовому балу за кожний правильно заповнений пропуск у тексті.
Отже, за виконання завдань блоку з іноземної мови можна отримати від 0 до 30 балів.   Свої результати (тобто кількість набраних тестових балів за правильно виконані завдання) учасники тестування будуть знати після завершення роботи над тестами ЄВІ. За таблицею переведення тестових балів результат кожного блоку буде переведено в рейтингову оцінку за шкалою 100–200 балів.
ДЕМОНСТРАЦІЙНІ ВАРІАНТИ ЄВІ 
Умовою допуску до вступного іспиту з іноземної мови є успішне складання ЄВІ в 2023 або 2024 році з оцінкою за тест з іноземної мови не менше ніж 130 балів, а за тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) — не менше ніж 100 балів.
Реєстрація заяв на участь у ЄВІ триватиме з 7 до 29 травня включно. Реєстрацію осіб, які бажатимуть взяти участь  у єдиному вступному іспиті, здійснюватимуть приймальні комісії закладів вищої освіти.
До 17 червня учасники, зареєстровані для участі у вступних випробувань, отримають на своїх інформаційних сторінках запрошення-перепустки, де буде зазначено дату, час і місце проведення тестування. Тестування відбудеться з 24 червня до 15 липня.  З міркувань безпеки ми не публікуватимемо інформації про те, де на території України відбудуться тестування, ні на сайтах Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти, ні на наших офіційних сторінках у соцмережах. Наполегливо рекомендуємо учасникам не розголошувати, де й коли проходитиме тестування, адже від цього може залежати безпека і їхня, і організаторів НМТ.
Інформацію про результати ЄВІ за шкалою 100–200 балів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників до 20 липня.

ВСТУПНІ ДО МАГІСТРАТУРИ

Для охочих вступати до магістратури у 2024 році проводитимуть єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ),  а також єдиний вступний іспит (ЄВІ).

ЄФВВ – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, яка передбачає оцінювання рівня підготовленості вступника з фаху.
ЄВІ – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, яка поєднує тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника).
Оприлюднено календарний план організації та проведення у 2024 році вступних випробувань до магістратури.
Відповідно до календарного плану організації та проведення у 2024 році вступних випробувань до магістратури, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, вступні випробування проходитимуть у дві сесії:основна сесія: 24 червня —  15 липня; додаткова сесія: 31 липня —  14 серпня. Наказом також передбачено два періоди реєстрації осіб, які бажають узяти участь у ЄФВВ та/або ЄВІ, —  основний та додатковий. 
Основний етап реєстрації триватиме із 7 до 29 травня включно. Реєстрацію здійснюватимуть приймальні комісії закладів вищої освіти. Зареєстровані учасники отримають екзаменаційні листки, у яких буде зазначено дані для здійснення входу на інформаційну сторінку «Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури». У додатковий період (17–21 червня) матимуть змогу зареєструватися для проходження ЄФВВ та/або ЄВІ ті особи, які не змогли цього зробити під час основного періоду реєстрації.
До 17 червня учасники, зареєстровані на основну сесію вступних випробувань, отримають на своїх інформаційних сторінках запрошення-перепустки, де буде зазначено дату, час і місце проведення тестування, а до 26 липня – учасники додаткової сесії.
Інформацію про результати основної сесії за шкалою 100–200 балів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників до 20 липня, додаткової – до 20 серпня.
Завантажити графік вступних випробувань до магістратури у форматі PDF.