Мiжнародна програма пiдвищення квалiфiкацii

Шановні колеги! Запрошуємо науково-педагогічних працівників, методистів, вчителів  взяти участь у II Міжнародній програмі підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників “Разом із Визначними Лідерами Сучасності: Цінності, Досвід, Знання, Компетентності і Технології для Формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу “.   
Вона підготовлена для  юристів, економістів, філологів, лінгвістів,  істориків, політологів, міжнародників, журналістів, психологів, архітекторів, фізиків, математиків, медиків, біологів, географів, філософів, мистецтвознавців, музикантів, художників, артистів, вихователів, фахівців з держуправління, фізичної культури і спорту, технічних, комп’ютерних, природничих, музичних та педагогічних наук, а також керівників всіх рівнів та тих, хто готовий ними стати в найближчій перспективі.
Що дає вам участь в цій програмі?
• Дозволить Вам успішно пройти атестацію та отримати наступні кваліфікаційні категорії і педагогічні звання.
• Міжнародний Сертифікат, оформлений згідно вимог українського законодавства, про проходження Міжнародної програми на 180 годин або 6 кредитів ECTS (з них 15 годин передбачено під питання інклюзивної освіти/0,5 кредиту ECTS), в якому зазначено  отримання Вами міжнародного освітнього гранту.
• Присвоєння кваліфікації ‘’Міжнародного Керівника Категорії Б в галузі Освіти чи Науки, згідно класифікації ЮНЕСКО’’ та ‘’Міжнародного Вчителя/Викладача’’, що визнається в 120 країнах світу.
Докладніше:  https://whfpdubai.com/uk/mizhnarodna-programa-pidvischennya-kvalifikacii
Ви можете приєднатися до Програми до 9 жовтня 2021 року включно!
Більш детальну інформацію можна отримати в  навчальному відділі університету: тел.0973951650;  e-mail: lana_audit7@ukr.net