Про особливості проведення навчальних занять у період з 24 вересня по 13 жовтня 2021 року

Відповідно до частини третьої сотатті 2 Закону України «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року за № 1236 (із змінами і доповненнями), Постанови Головного державного санітарного лікаря України від 26.08.2021 р. за № 09, Статуту Університету і наказу ректора Університету від 11 березня 2020 р. за №205-32 (із змінами), на виконання рішення Державної комісії з ТЕБ та НС про встановлення із 23 вересня 2021 року «жовтого» рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території всіх регіонів України і застосування обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених для «жовтого» рівня епідемічної небезпеки та вжиття заходів щодо залучення до процесу вакцинації, у тому числі, вчителів та працівників закладів освіти, а також з метою забезпечення для здобувачів освіти можливості виконання індивідуальних навчальних планів в умовах дії карантинних обмежень прийнято рішення (Наказ ректора від 23.09.2021 № 20/09-21 Пpo організацію освітнього процесу в університеті під час “жовтого” рівня епідемічної небезпеки):

1. У період з 24 вересня 2021 року по 13 жовтня 2021 року проведення всіх видів навчальних занять за денною і заочною формами навчання здійснювати у відповідності до затверджених розкладів із використанням технологій дистанційного навчання.
 При цьому визначити що:рекомендованими засобами дистанційної синхронної і асинхронної комунікації в МУБіП є Google Meet і Google ClassroomMoodle і Microsoft Teams, Skype, Zoom, Online Test Pad та інші, за виключенням тих використання яких може бути підставою для позову щодо порушення авторських прав власників програмного забезпечення.
За використання науково-педагогічними працівниками і здобувачами освіти платних сервісів дистанційного навчання (комунікації) Університет відповідальності не несе.
При проведенні занять із використанням технологій дистанційного навчання максимальний сумарний час безпосередньої роботи здобувачів освіти та викладачів з персональним комп’ютером та іншою оргтехнікою протягом робочого дня не може перевищувати  6 годин. У зв’язку із необхідністю дотримання вимог державних санітарних норм через  кожну академічну годину (45 хвилин) роботи заняття має перериватися щонайменше на 5-10 хвилин.
2. Зобов’язати керівників структурних підрозділів: скласти реєстри наявності у працівників «жовтого» (наявність першого щеплення або негативного результату тестування (діє 72 години), або одужання від COVID-19) та «зеленого» (повний курс щеплення) COVID-сертифікатів
3. Проректору з навчально-методичної роботи  не пізніше як до 11 жовтня 2021 року, із врахуванням рішень уряду і кількості вакцинованих співробітників подати пропозиції щодо форми проведення навчальних занять після 13 жовтня 2021 року.
4. Відповідальність за виконанням цього наказу покласти на директорів інститутів та керівників інших структурних підрозділів.