Засідання науково-методичної ради Університету

20 лютого в Міжнародному університеті бізнесу і права відбулося чергове засідання науково-методичної ради.
На засіданні науково-методичної ради  було розглянуто питання відповідно до плану НМР:
1. Про результати атестації здобувачів другого (магістерського) рівня  спеціальностей 073 Менеджмент, 075 Маркетинг.
2.Про здійснення моніторингу щодо наявності навчальних програм та силабусів навчальних дисциплін/освітніх компонент у 2021-2022 н.р.