Робота Університету в умовах військового стану

У закладі вищої освіти «Міжнародний університет бізнесу і права»  продовжено канікули для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти денної форми навчання та дистанційний режим роботи для співробітників й науково-педагогічних працівників до 25 березня (наказ №48/03-22 від 11.03.2022 р.). Відповідно до якого  продовжено запровадження дистанційного режиму роботи для співробітників університету та науково-педагогічних працівників. На робочих місцях  організовано чергування співробітників та координування діяльності підрозділів з керівництвом університету в його підрозділах. Проректори, керівники відділів і служб на постійному зв’язку зі здобувачами та співробітниками. У разі необхідності здійснюється інформування керівництва університету про надзвичайні ситуації та потреби.