Організація освітнього процесу у першому семестрі 2022/2023 навчального року

Відповідно до наказу ректора університету  «Про організацію освітнього процесу у першому семестрі 2022/2023 навчального року» з метою створення безпечних умов організації освітнього процесу навчальні заняття у першому семестрі 2022/2023 навчального року: для здобувачiв першого (бакалаврського) рiвня вищої освiти денної форми здобуття освiти;  для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми здобуття освіти; для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти очної форми здобуття освіти навчальнi заняття у першому ceмecтpi 2022/202З навчального року розпочати з 03 жовтня 2022 року в дистанційному режимі відповідно до затверджених графіків навчального процесу та укладеного розкладу навчальних занять; для здобувачів першого (бакалаврського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти заочної форми здобуття освіти розпочнуться 24 жовтня 2022 року в дистанційному режимі відповідно до затверджених графіків навчального процесу та укладених розкладів навчальних занять.