Вступ на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі диплома молодшого спеціаліста (скорочений термін навчання) у 2023 році

Вступник, який закінчив коледж чи технікум та здобув освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра, має можливість вступу до ЗВО “МУБіП”    навчатись за скороченою програмою для здобуття освітнього  рівня бакалавра. Навчання триває  2 роки 10 місяців  на денній та заочній формі навчання. За результатами навчання випускник отримає диплом про повну вищу освіту та право подовжити освіту на наступному рівні – у магістратурі.

Для подачі заяв в електронній формі вступники повинні реєструвати електронний кабінет в ЄДЕБО на сайті https://vstup.edbo.gov.ua/.