Вступ на 1 курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти у 2023 році

Вступники, які здобули повну загальну середню освіту, мають право вступити до ЗВО “МУБіП” для здобуття освітнього рівня бакалавра – першого рівня вищої освіти. Навчання триває 3 роки 10 місяців для денної та заочної форми навчання. За результатами навчання випускник одержить диплом про повну вищу освіту та право подовжити освіту на наступному рівні – у магістратурі.

Для подачі заяв в електронній формі вступники повинні реєструвати електронний кабінет в ЄДЕБО на сайті https://vstup.edbo.gov.ua/.