Вступ на 1 курс магістратури у 2023 році

Для бажаючих продовжити навчання після одержання диплому бакалавра є можливість вступу у магістратуру ЗВО “МУБіП”. Здобувати наступний рівень вищої освіти – рівень магістра – можливо за  освітньо-професійною програмою, термін навчання  триває 1 рік 4 місяці. 

Освітньо-професійна програма підготовки — це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи.

Для подачі заяв в електронній формі вступники повинні реєструвати електронний кабінет в ЄДЕБО на сайті https://vstup.edbo.gov.ua/.