Березневе засідання вченої ради

Серед ключових питань, які розглядали на  засіданні Вченої ради 29 березня 2024 р., було проміжне звітування про виконання Стратегічного плану розвитку ЗВО “Міжнародний університет бізнесу і права” . Про це доповідали проректори, які відповідають за роботу в різних напрямах.
Ректор Сергій Ненько наголосив, що втілення Стратегічного плану розвитку ЗВО “Міжнародний університет бізнесу і права”  до 2030 року припало на складний і переломний час не лише для України, а й для світу. Лише почавши реалізовувати напрацьовані напрями, ми змушені були оперативно реагувати на виклики, які постали через запровадження карантину. Ще серйознішим викликом стала повномасштабна війна і всі наслідки, до яких вона призвела: переїзд багатьох студентів і працівників на тимчасове проживання за кордон, значною мірою – студентів-іноземців, перебої з електроенергією, вимушене і досить швидке переформатування роботи в умовах воєнного стану з необхідністю вносити зміни в безліч звиклих процесів. І те, що ЗВО “Міжнародний університет бізнесу і права” фактично не припиняв працювати.
Фундаментом роботи ЗВО “Міжнародний університет бізнесу і права” є цінності, серед яких: професіоналізм, патріотизм, доброчесність, прагнення до змін.
Про впровадження системи оцінювання та розвитку персоналу доповіла проректорка з НМР Світлана Прохорчук. Серед виконаних стратегічних завдань – розроблення та впровадження системи оцінювання персоналу на всіх рівнях. Вона побудована на оцінюванні результативності науково-педагогічних працівників та кафедр, а також на досягненні конкретних показників, зазначених у контрактах науково-педагогічних працівників, завідувачів і директорів інститутів. Також реалізовано завдання щодо удосконалення якості викладацького персоналу – впроваджено нову процедуру конкурсного відбору на заміщення вакантних посад, який відбувається за підсумками комплексного оцінювання кожного науково-педагогічного працівника – його результативності, особистісних якостей, а також із врахуванням результатів опитування студентів.  Крім того, значного поступу досягнуто щодо створення та впровадження програм підвищення кваліфікації для викладачів та керівників підрозділів. 
Залучення до Університету талановитої молоді – ще одне стратегічно важливе задання, над яким працює  ЗВО “МУБіП”. Про ключові кроки, які сприяють його виконанню, доповіла начальник навчального відділу Імшеницька І.Г. Серед механізмів, які забезпечують залучення до університету талановитої молоді, є: встановлення мінімальних прохідних балів на окремі спеціальності ― цей захід виконано і надалі буде виконуватись (до цього нас також спонукають нові правила прийому, які ми з вами сьогодні затвердили). Та все ж ключовим є відкриття нових інноваційних освітніх програм для підготовки фахівців, яких потребує ринок праці. Працюємо й над удосконаленням профорієнтаційної роботи, запроваджуючи низку заходів, серед яких: зустрічі з успішними випускниками, гуртки, вебінари. Особливо цінно, якщо їх ініціювали інститути та кафедри.
Докладно про те, як упродовж цих років відбувається цифровізація ЗВО “МУБіП” і чи вдається досягати всіх поставлених цілей, доповів проректор з НМР Світлана Прохорчук.  У 2019–2021 роках побудовано та впроваджено інформаційну систему моніторингу показників результативності діяльності Університету, за допомогою якої відбувається рейтингування кафедр та оцінювання результативності діяльності науково-педагогічних працівників.  Також проректорка повідомила, що в новому навчальному році відбудеться повний перехід на нову версію ІС «Деканат».
На вченій раді також було розглянуто питання щодо наукових здобутків та додаткових можливостей для науковців Університету.
Якісні наукові дослідження і систематичні публікації на їх основі значно покращують динаміку h-індексу. Різні види цитування та індексації праць – те, за що конкурують науковці в Україні й за кордоном. Проте основне – це якість дослідження та його результати. Незважаючи на пріоритетність публікування праць у періодичних виданнях, традиційно склалася практика проведення міжнародних конференцій в Університеті. Індексовані конференції є найзручнішим способом для наукового спілкування. На превеликий жаль, останніми роками така міжнародна співпраця перейшла в онлайн. Проте номенклатура конференцій, що були проведені й успішно проіндексовані, цілком відповідає стратегічним цілям на сучасний період і сприяє, зокрема, підвищенню h-індексу Університету.
Також було розглянуто питання стосовно роботи над популяризацією Університету та просуванням в інформаційному просторі. Підвищення рівня присутності ЗВО “МУБІП” у глобальному інформаційному просторі – один із найважливіших інструментів сприяння просуванню наукових досліджень, залученню вступників і викладачів, розвитку співпраці й загалом посиленню конкурентоспроможності Університету.
Звичайно, не все означене Стратегічним планом вдалося виконати. Зокрема, це стосується питання матеріально-технічної бази, реалізування окремих проєктів. Адже на час воєнного стану Університет тимчасово переміщений на базу іншого навчального закладу і на сьогодні дуже обмежений фінансовий ресурс. Та все ж вдалося багато реалізувати і, що особливо важливо, зберегти робочі місця та навіть підвищити потенціал Університету, залучити ще більше здобувачів вищої освіти й напрацювати нові проєкти.