Оосбливості ЄФВВ в 2024 році

У 2024 році ЄФВВ відбудеться у формі  комп’ютерних онлайн-тестів, які можна пройти лише в спеціальних пунктах тестування, створених у населених пунктах України (за погодженням з органами державної влади), а також за кордоном. Перелік країн і міст, де можна пройти вступні випробування до магістратури, оприлюднено на сайті.

Завдання предметних тестів ЄФВВ буде укладено відповідно до програм, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України від 3 лютого 2022 року № 107,  від 01 квітня 2024 року № 426, від 11 лютого 2022 року № 153№ 154№ 155№ 156№ 157

Робочі групи при Міністерстві освіти і науки України розробили характеристики предметних тестів ЄФВВ з інформаційних технологій, педагогіки та психології. Для ЄФВВ з економіки та міжнародної економіки, обліку та фінансів, політології та міжнародних відносин, права та міжнародного права, психології та соціології, управління та адміністрування для вступу на навчання буде використано матеріали цих випробувань 2023 року.

Предметні тести ЄФВВ міститимуть по 140 завдань із вибором однієї правильної відповіді, на виконання яких буде відведено по 180 хвилин. 

Вирізнятиметься структура тесту «Облік та фінанси»: 126 завдань із вибором однієї правильної відповіді та 14 завдань відкритої форми з короткою відповіддю.

Відповіді на завдання ЄФВВ буде оцінено відповідно до схеми нарахування балів. Тобто по 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді та по 1 тестовому балу за кожну правильну відповідь на завдання з короткою відповіддю. Отже, за виконання всіх завдань можна  отримати від  0 до 140 тестових балів. 

Свої результати (тобто кількість набраних тестових балів за правильно виконані завдання) учасники тестування зможуть дізнатися відразу після завершення роботи з тестом ЄФВВ. 

За таблицею переведення тестових балів, яку затвердило Міністерство освіти і науки України (додаток 5), результат буде переведено в рейтингову оцінку за шкалою 100–200 балів. Наголосимо, що для отримання результату з ЄФВВ за шкалою 100–200 балів вступнику необхідно набрати щонайменше 35 тестових балів. Тобто ті учасники, які виконають правильно лише 34 або менше тестових завдань, уважатимуться такими, що не подолали мінімально допустимого порогу, а отже, не отримали результату за шкалою 100–200 балів.

Пропонуємо потенційним магістрам ознайомитися зі зразками завдань предметних тестів 2023 року.  Добірки уклали робочі групи, координацією діяльності яких опікується Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти.