ЄДИНИЙ ВСТУПНИЙ ІСПИТ

У 2024 році для вступу на магістерські програми потрібні результати єдиного вступного іспиту (ЄВІ). Це випробування містить тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) і тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника).

Український центр оцінювання якості освіти затвердив загальні характеристики тестів ЄВІ, якими визначено кількість завдань з кожного тесту, форми тестових завдань, час, відведений на їх виконання, схеми нарахування балів.
Завдання ТЗНК  буде укладено відповідно до Програми тесту загальної навчальної компетентностіз іноземних мов – до Програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов.
Блок ТЗНК складається з двох компонентів: вербально-комунікативного й логіко-аналітичного.
Тест містить 27 завдань двох форм:Завдання 1–4 на заповнення пропусків у мікротекстах (підзавдання 1–10). У підзавданнях треба доповнити речення в мікротексті словосполученнями / словами, вибравши їх з-поміж наведених варіантів. Підзавдання вважають виконаним, якщо учасник / учасниця позначив / позначила відповідь, а також підтвердив / підтвердила свій вибір.

Завдання 5–27 з вибором однієї правильної відповіді. Завдання має основу та чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Його вважають виконаним, якщо учасник / учасниця позначив / позначила відповідь і підтвердив / підтвердила свій вибір.
На проходження тесту  відведено 75 хвилин.
Завдання ТЗНК буде оцінено відповідно до схеми нарахування балів:  у завданнях на заповнення пропусків у мікротексті підзавдання оцінюють в або 1 бал:  бал –якщо вказано правильну відповідь; балів – якщо вказано неправильну відповідь або відповіді на завдання не надано; завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюють в або 1 бал:   бал – якщо вказано правильну відповідь; балів – якщо вказано неправильну відповідь або відповіді на завдання не надано.
Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту, – 33 бали: 10 балів за виконання завдань 1–4 (підзавдань 1–10) і 23 бали за виконання завдань 5–27.
Блок з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника) складається з двох частин: читання і використання мови.
Тест містить 30 запитань трьох форм: Завдання на встановлення відповідності (запитання 1–6). У завданні треба дібрати твердження / ситуації до оголошень / текстів; запитання до відповідей або відповіді до запитань. Його вважають виконаним, якщо учасник / учасниця позначив / позначила відповідь і підтвердив / підтвердила свій вибір.

Завдання з вибором однієї правильної відповіді (запитання 7–11). Завдання має основу та чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Його вважають виконаним, якщо учасник / учасниця позначив / позначила відповідь і підтвердив / підтвердила свій вибір.

Завдання на заповнення пропусків у тексті (запитання 12–30).У завданні потрібно доповнити речення в тексті словосполученнями / словами з наведених варіантів. Його вважають виконаним, якщо учасник / учасниця позначив / позначила відповідь і підтвердив / підтвердила свій вибір.
На виконання завдань тесту відведено 45 хвилин.
За завдання з іноземної мови згідно зі схемою нарахування балів буде нараховано по 1 тестовому балу за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу за кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності та по 1 тестовому балу за кожний правильно заповнений пропуск у тексті.
Отже, за виконання завдань блоку з іноземної мови можна отримати від 0 до 30 балів.
Свої результати (тобто кількість набраних тестових балів за правильно виконані завдання) учасники тестування будуть знати після завершення роботи над тестами ЄВІ. За таблицею переведення тестових балів результат кожного блоку буде переведено в рейтингову оцінку за шкалою 100–200 балів.