Захист кваліфікаційних робіт магістрів

Традиційно в кінці червня в інституті міжнародної економіки та інформаційних технологій  на кафедрах проходять захист кваліфікаційних робіт на здобуття освітнього рівня “МАГІСТР”.
 28 червня 2024 року відбувся захист кваліфікаційних робіт магістрів спеціальності 075 Маркетинг зща освітньою програмою Маркетинг.
Голова екзаменаційної комісіїФокіна-Мезенцева Катерина Володимирівна, доктор економічних наук,  доцент, професор кафедри міжнародного менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету.
Представлені роботи виконані на високому професійному рівні. В сучасних реаліях та потребах громадськості студентами було обрано нагально важливі теми дипломів, серед них такі як:
“Маркетингові підходи стратегічного менеджменту підприємства в умовах турбулентності економіки”     (науковий керівник  професор  Лепьохіна О.В.);
“Стратегія управління персоналом на підприємствах торгівлі” (науковий керівник  професор  Білоусова С.В.)
Використання ефективних маркетингових стратегій в управлінні організацією” (науковий керівник доцент  Волинець Т.Г.)
“Управління конкурентоспроможністю підприємств торгівлі” (науковий керівник             професор  Лепьохіна О.В)
“Маркетингові інструменти у формуванні мотиваційного механізму в менеджменті підприємств” ( науковий керівник доцент  Волинець Т.Г.)
Розвиток ключових компетенцій торгівельного підприємства”    (науковий керівник             професор  Лепьохіна О.В)        
“Місце та значення  маркетингових інструментів  у системі менеджменту сучасної компанії”  (науковий керівник        професор   Білоусова С.В.)

Колектив кафедри маркетингу ЗВО “Міжнародний університет бізнесу і права” вітає студентів-маркетологів з успішним захистом кваліфікаційних магістерських  робіт! Бажаємо вам наукових успіхів, п подальшого розвитку і зростання як професіоналів в області маркетингу.  

Безмежно дякуємо ЗСУ за можливість жити, навчатись і працювати!!!