Навчальний процес

 

У процесі підготовки  фахівців зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» використовуються сучасні технології навчання, зокрема: проблемні лекції з відеосупроводженням; перегляд навчальних фільмів з коментарем викладача; розв’язання аналітично-розрахункових задач та ситуаційних вправ (кейс-стаді), (у тому числі й з використанням комп’ютерних програм); комп’ютерні імітаційні вправи; ділові ігри; відеотренінги з різних управлінських дисциплін; навчально-ознайомлювальні екскурсії та виїзні практичні заняття на сучасних підприємствах; виконання вправ за технологією «баскет-метод»; тестування для оцінювання рівня професійних умінь і навичок, тестування для оцінювання рівня професійних умінь і навичок з використанням різних програм: MS Word, MS Excel,  MS Access, Statistica, SPSS, 1C: Підприємство, 8.0.

Випускники кафедри є конкурентоспроможними на ринку праці, успішними в підприємницькій діяльності та на державній службі, обіймають високі посади керівників і провідних фахівців на підприємствах різних форм власності, у фінансових та банківських установах, в органах податкової адміністрації, контрольно-ревізійних управліннях, Державному казначействі, у Пенсійних та інвестиційних фондах, у страхових компаніях та інших структурах. 

Студенти проходять навчальну, виробничу та переддипломну практику на комерційних підприємствах, в органах державної влади та місцевого самоврядування. Комплексний підхід до навчального процесу забезпечує високу конкурентоспроможність наших випускників на ринку праці й належні стартові умови для професійного кар’єрного зростання.

 Студенти спеціальності  072 «Фінанси, банківська справа та страхування» навчаються за освітніми рівнями «бакалавр» та «магістр»  за  наступними програмами: