У процесі підготовки використовуються сучасні технології навчання, зокрема: проблемні лекції з відеосупроводженням; перегляд навчальних фільмів з коментарем викладача; розв’язання аналітично-розрахункових задач та ситуаційних вправ (кейс-стаді), (у тому числі й з використанням комп’ютерних програм); комп’ютерні імітаційні вправи; ділові ігри; відеотренінги з різних управлінських дисциплін; навчально-ознайомлювальні екскурсії та виїзні практичні заняття на сучасних підприємствах; виконання вправ за технологією «баскет-метод»; тестування для оцінювання рівня професійних умінь і навичок.

Студенти проходять навчальну, виробничу та переддипломну практику на комерційних підприємствах, в органах державної влади та місцевого самоврядування. Комплексний підхід до навчального процесу забезпечує високу конкурентоспроможність наших випускників на ринку праці й належні стартові умови для професійного кар’єрного зростання.

 

Студенти спеціальності 072 «фінанси, банківська справа та страхування» вивчають наступні дисципліни соціально-гуманітарної, фундаментальної та професійної підготовки:

 

 Підготовка бакалаврів:

Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування» підготовки бакалавра

Навчальний процес

Розклад занять

Підготовка магістрів:

Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування» підготовки магістра

Навчальний процес

Розклад занять