Характеристика спеціальності маркетинг

Маркетинг (від англ. Marketing – продаж, торгівля на ринку) – це організаційна функція і сукупність процесів створення, просування і надання цінностей покупцям і управління взаємовідносинами з ними з вигодою для організації. У широкому сенсі завдання маркетингу полягають у визначенні та задоволенні людських і суспільних потреб.
Основні завдання маркетингу:

  • Дослідження, аналіз і оцінка потреб реальних і потенційних споживачів продукції фірми в областях, що цікавлять фірму.
  • Рекламне забезпечення розробки та випуску нових товарів і послуг фірми.
  • Аналіз, оцінка та прогнозування стану і розвитку ринків, на яких оперує або буде оперувати фірма, включаючи дослідження діяльності конкурентів.
  • Формування асортиментної політики фірми.
  • Розробка цінової політики фірми.
  • Участь у формуванні стратегії і тактики ринкової поведінки фірми, включаючи розробку цінової політики.
  • Збут продукції і послуг фірми.

Маркетолог у своїй практичній діяльності має дотримуватися філософії бізнесу, що орієнтована на споживача і прибуток фірми, володіти сучасними методами і технологіями ринку товарів і послуг, досконало знати сучасні комп’ютерні технології, логістику, засоби реклами, методи біржової діяльності, бути обізнаним у можливостях створення власної підприємницької діяльності, давати аналітичну оцінку і прогнозувати розвиток соціально-економічних процесів на підприємствах різної форми власності.