У процесі підготовки маркетологів використовуються сучасні технології навчання, зокрема:  розв’язання аналітично-розрахункових задач та ситуаційних вправ, (у тому числі й з використанням комп’ютерних програм); комп’ютерні імітаційні вправи; ділові ігри; навчально-ознайомлювальні екскурсії на сучасних підприємствах; тестування для оцінювання рівня професійних умінь і навичок.

Студенти проходять навчальну, виробничу та переддипломну практику на комерційних підприємствах. Комплексний підхід до навчального процесу забезпечує високу конкурентоспроможність наших випускників на ринку праці й належні умови для професійного кар’єрного зростання.

 

Студенти спеціальності 075 «маркетинг» вивчають наступні дисципліни соціально-гуманітарної, фундаментальної та професійної підготовки 


Підготовка бакалаврів

Загальна кількість:

— годин — 8640;

— кредитів ECTS — 240.

1. Нормативні навчальні дисципліни

2. Вибіркові навчальні дисципліни:

2.1. Дисципліни  самостійного вибору навчального закладу

2.2. Дисципліни вільного вибору студента

*  Назви циклів дисциплін та форми державної атестації —  відповідно до вимог галузевих стандартів вищої освіти, затверджених після 2013 р., ОКХ, ОПП.

** Фізичне виховання враховується в аудиторне тижневе навантаження (30 год.), але не є кредитною навчальною дисципліною.


 

Підготовка магістрів

Загальна кількість:

— годин — 2700;

— кредитів ECTS — 90.

* Назви циклів дисциплін та форм державної атестації – відповідно вимог галузевих стандартів вищої освіти, затверджених після 2013 р., ОКХ, ОПП.