Характеристика спеціальності менеджменту

Менеджмент (від. англ. management – управління, керівництво, адміністрація) – сфера професійної діяльності, що пов’язана з організацією і управлінням людьми та їхніми колективами. Зміст поняття «менеджмент» та його професійні спрямування є багатозначними. Оксфордський словник англійської мови надає наступні тлумачення менеджменту:

 • Влада та мистецтво управління;
 • Спосіб, манера спілкування з людьми;
 • Особливого роду вміння та адміністративні навички;
 • Орган управління, адміністрація.

В сучасному суспільстві менеджмент розглядається як:

 • сукупність принципів, методів, засобів і форм управління різноманітними підприємствами та організаціями з метою підвищення їхньої ефективності;
 • наука про управління людськими відносинами;
 • раціональний та ефективний спосіб управління діловими організаціями;
 • особлива галузь наукових знань і професійної спеціалізації управляючих-менеджерів, які складають адміністративний штат;
 • вміння добиватись поставлених цілей, використовуючи працю та інтелект інших людей;
 • функція, вид діяльності, що полягає в керівництві людьми в різнорідних організаціях;
 • управління бізнесом, забезпечення його економічної ефективності.

Дотримання принципів комплексної та всебічної підготовки студентів у нашому університеті забезпечують отримання всього спектру знань та професійних компетенцій із зазначених характеристик менеджменту.