ПРО УНІВЕРСИТЕТ

Заклад вищої освіти “Міжнародний університет бізнесу і права” (ЗВО “МУБіП”) – вищий навчальний заклад, заснований в 1991 році, один з перших приватних університетів України. ЗВО “МУБіП”– член Міжнародної асоціації університетів ЮНЕСКО та офіційно визнаний в багатьох країнах світу.
У 2000 році ЗВО “МУБіП” було включено до Державного реєстру вищих навчальних закладів. У 2010 році ЗВО “МУБіП”отримав сертифікат відповідності послуг у сфері вищої освіти вимогам ДСТУ ISO 9001-2009.
Професорсько-викладацький склад університету налічує 46 осіб, які працюють в університеті на постійній основі. З них докторів наук, професорів – 12 осіб, кандидатів наук, доцентів – 34 особи. Ректор  закладу вищої освіти “Міжнародний університет бізнесу і права” з 2018 року – НЕНЬКО СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ кандидат юридичних наук, професор.
Структура університету включає: Інститут міжнародної економіки та інформаційних технологій та Інститут права – до складу яких входять 7 кафедр, коледж.

Інституту міжнародної економіки та інформаційних технологій підпорядковано  кафедри: Менеджменту; Фінансів, обліку та оподаткування; Маркетингу; Міжнародних економічних відносин та економічної теорії.

Інституту права підпорядковані кафедри: Цивільного, господарського права і процесу; Адміністративного, кримінального права і процесу; Гуманітарних  та фундаментальних дисциплін.

Міжнародний університет бізнесу і права видає диплом державного зразка. 

Університет здійснює підготовку студентів за наступними акредитованими напрямами /освітньо-професійними програмами / спеціальностями:

За освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» Фаховий молодший бакалавр (після 9 та 11 класів):

 • 071 «Облік і оподаткування»
 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
 • 081 “Право”

За освітнім ступенем “бакалавр”:

 • 071 «Облік і оподаткування»
 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
 • 073 «Менеджмент»
 • 075 «Маркетинг»
 • 081 «Право»
 • 292 «Міжнародні економічні відносини»

 За освітнім ступенем “магістр”:

 • 071 «Облік і оподаткування»
 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
 • 073 «Менеджмент»
 • 075 «Маркетинг»
 • 081 «Право»
 • 292 «Міжнародні економічні відносини»

В університеті з 2002 року працює  аспірантура з економіки та з права. З 2008 року докторантура з економіки. З грудня 2003 р. в університеті видається: науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор», який було включено до переліку фахових видань з економіки (фахова реєстрація: наказ МОН України від 21 грудня 2015 року № 1328; ISSN друкованої версії журналу: 2522-4751; Розміщення на сайті НБУ ім. В.І. Вернадського: Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор»; реферативні бази даних: Index Copernicus 2016: 32.82)   та науково-практичний журнал “Правові новели”.

Університет співпрацює з освітніми установами Чехії, Литви, Молдови, Німеччини, Ізраїлю. Відповідно до Ліцензії Міністерства освіти і науки України ЗВО “МУБіП” здійснює підготовку іноземних громадян за акредитованими напрямами підготовки.

Матеріально-технічна та соціальна база ЗВО “МУБіП” відповідає сучасним вимогам та складається з трьох навчальних корпусів у яких розташовані лекційні зали, аудиторії для практичних занять,  комп’ютерні класи, лабораторії, бібліотека з читальним залом, студентська їдальня, гуртожиток,  психологічний центр.  Звертаємо Вашу увагу на те, що на території навчального закладу надається послуга – швидкісний бездротовий Інтернет за технологією WI-FI.