Посади, які можуть обіймати випускники спеціальності

Бакалаври – директор малого підприємства; завідувач секції; завідувач залу; завідувач відділом кадрів; начальник дільниці ресторану (кафе, їдальні та ін.); завідувач господарського відділу, копіювально-розмножувального бюро, машинописного бюро; менеджер (управитель) з туризму, у готельному господарстві, кафе (бару, їдальні), з персоналу, з постачання, зі збуту; торговець (комерційний, промисловий, роз’їзний, технічний); торговець (власність, інженерні розробки), інспектор торговельний; торговельний брокер (маклер); торговець (обслуговування бізнесу та реклами); помічник керівника підприємства (установи та організації); організатор діловодства (державні установи); організатор діловодства (види економічної діяльності); адміністратор пасажирської служби; декларант; адміністративний помічник; агент рекламний; фахівець з ведення реєстру власників іменних цінних паперів; ріелтер; начальник переважувального комплексу; завідувач комори (ломбарду, цінностей); заступник завідувача торгівельного підприємства, підприємства сфери послуг; фахівець у підрозділах органів державної влади та місцевого самоврядування.

Спеціалісти – директор підприємства; завідувач підприємства роздрібної торгівлі; завідувач ринку; завідувач магазином; завідувач підприємства сфери послуг; завідувач аптеки; головний адміністратор (на комерційних підприємствах); директор (керівник ) малої торгівельної фірми; керуючий агентством (торгівельним); керуючий перукарнею (фотоательє, фірмою  прокату тощо); директор відділення, комплексу, контори, центру, представництва, філіалу; директор  з кадрових  питань  та  побуту; начальник  відділу  кадрів, відділу  організації  праці  та  заробітної  плати; начальник  відділу  матеріально-технічного  постачання, складу (паливно-мастильних  матеріалів, матеріально-технічного та ін.); начальник господарського відділу; завідувач канцелярії; завідувач секцією; завідувач комори (ломбарду, цінностей); завідувач пункту (заготівельного, приймального); фахівець у підрозділах органів державної влади та місцевого самоврядування.

Магістри – викладач професійного навчально-виховного закладу; асистент; викладач вищого навчального закладу; молодший науковий співробітник; викладач; методист з економічної освіти; директор підприємства; завідувач підприємства роздрібної торгівлі; завідувач ринку; завідувач магазином; завідувач підприємства сфери послуг; завідувач аптеки; головний адміністратор (на комерційних підприємствах); директор (керівник) малої торгівельної фірми; керуючий агентством (торгівельним); керуючий  перукарнею (фотоательє, фірмою прокату тощо); директор відділення, комплексу, контори, центру, представництва, філіалу; директор з кадрових  питань та побуту; начальник відділу кадрів, відділу організації праці та  заробітної плати; начальник відділу матеріально-технічного постачання, складу (паливно-мастильних матеріалів, матеріально-технічного та ін.); начальник  господарського відділу; завідувач канцелярії; завідувач секцією; завідувач комори (ломбарду, цінностей); завідувач  пункту (заготівельного, приймального); менеджер (управитель) з туризму, у готельному господарстві, ресторані, кафе, з персоналу, з постачання, зі збуту, підприємства житлово-комунального господарства; фахівець з ефективності підприємництва, зі зв’язків з громадськістю та пресою, з раціоналізації виробництва, з  методів  розширення  ринку  збуту, з дослідження товарного ринку; економічний радник; консультант з економічних питань; фахівець з управління проектами та програмами у  сфері нематеріального виробництва; фахівець у підрозділах органів державної влади та місцевого самоврядування;