Випускова кафедра менеджменту

Основною організаційною ланкою, науково-педагогічні працівники якої організовують навчальний процес зі спеціальності є кафедра менеджменту, яка була заснована у 1999 році. Колектив кафедри менеджменту складається з 9 науково-педагогічних працівників. З них, 2 – доктори економічних наук, професори; 5 – кандидати економічних наук, доценти, 2 – старші викладачі .

Основні напрямами роботи кафедри менеджменту:

1. Методичне забезпечення та організація навчального процесу у відповідності до Державних стандартів вищої освіти. Співробітники кафедри забезпечують викладання 57 навчальних дисциплін, їх методичне забезпечення складається з навчальних та робочих програм, конспектів лекцій, методичних рекомендацій з організації самостійної роботи студентів, написання курсових та дипломних робіт, проходження різних видів практики. У процесі викладання, викладачі кафедри використовують сучасні мультимедійні засоби та методики навчання;

2. Виховна робота співробітників кафедри спрямовується на формування відповідальної громадянської та професійної позиції у студентів університету. Основна ідея виховної роботи, що проводиться зі студентами, визначається твердженням: «Відповідально та професійно виконуючі свої виробничі і соціальні функції – ти забезпечуєш свій розвиток, розвиток рідного міста, регіону, країни»;

3. Наукова робота співробітників кафедри менеджменту організована в основному в межах двох напрямів:

  • Проблеми ефективного управління соціально-економічними та політичними процесами в умовах трансформаційного суспільства;
  • Стратегічні аспекти функціонування корпоративного сектору економіки.

За результатами відповідних досліджень за останні три роки було опубліковано 4 монографічні дослідження, 39 статей у фахових наукових виданнях. Співробітники кафедри приймають активну участь у всеукраїнських та міжнародних наукових форумах і конференціях.

4. Міжнародне навчально-наукове співробітництво. Університет має розгалужену систему міжнародного співробітництва з вищими навчальними закладами країн Європи та Америки. Основними партнерами з обміну студентами, навчанням за програмами подвійних дипломів, нострофікації дипломів університету за кордоном та наукового співробітництва є: Пан-Європейський університет м. Братислава, Словакія; Вища економічна школа м. Варшава, Польща; Коледж дизайну, Ізраїль.