Характеристика спеціальності МЕВ

Інтеграція України в світовий економічний простір висуває нові вимоги до підготовки фахівців у сфері економіки. Сучасні глобалізаційні  процеси  потребують спеціалістів, які добре знають тенденції та аналізують закономірності розвитку світового ринкового середовища, мають навички ведення ділових переговорів.

Головною метою підготовки фахівців у галузі міжнародних економічних відносин є отримання фундаментальних знань з теорії та практики розвитку світового господарства, міжнародної торгівлі товарами та послугами, міжнародного руху капіталів, робочої сили та інтелектуальної власності, міжнародних фінансів. Моніторинг свідчить, що фахівці з міжнародних економічних відносин дедалі більше будуть затребувані як в Україні, так і за кордоном.

Знання та навики студентів освітньо-професійної програми/спеціальності «Міжнародні економічні відносини» дають їм змогу працювати:

  • по-перше, у сфері політики, дипломатії та державного управління, адже ми готуємо фахівців-дипломатів високого рівня кваліфікації;
  • по-друге, стрімке зростання обсягів міжнародної торгівлі, збільшення обсягів міжнародних інвестицій, просування на національний ринок іноземних компаній та інші процеси, пов’язані з інтенсифікацією міжнародних відносин та міграцією населення, викликають потребу у економічному обслуговуванні даних процесів;
  • по-третє, наші випускники  вільно володіють кількома іноземними мовами, тому є кваліфікованими перекладачами.