Посади, які можуть обіймати випускники спеціальності

Бакалаври – керуючий справами (секретар) виконавчого комітету; консультант (в апараті органів державної влади, виконкому); оргсекретар (асоціації, союзу, федерації); секретар адміністративний; секретар комітету (організації, підприємства, установи); заступник аташе; заступник віце-консула; дипломатичний агент; дипломатичний кур’єр; фахівець; інспектор митний.

Магістри – викладач професійного навчально-виховного закладу; асистент; викладач вищого навчального закладу; молодший науковий співробітник; викладач; перекладач; керівник управління, начальник управління зовнішніх відносин та зовнішньоекономічної діяльності; посол, консул, посол з особливих доручень, керівник дипломатичного агентства, представник Міністерства закордонних справ; директор іноземного представництва, керівник спільного підприємства, керівник відділення, комплексу, філіалу, підприємства з іноземним капіталом; керуючий комерційним банком; головний консультант з питань зовнішніх відносин, директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності; керівники торговельно-економічних місій, іноземних проектів, наукових та соціальних програм; спеціаліст, головний спеціаліст, провідний спеціаліст з питань зовнішньоекономічної діяльності; професіонали в сфері наукової, науково-технічної співпраці з іноземними суб’єктами господарювання; професіонали з міжнародних фінансових операцій; професіонали з товарообмінних та бартерних операцій; професіонали із зовнішньоекономічної діяльності; економіст, економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, економіст з договірних та претензійних робіт, економіст з матеріально-технічного забезпечення, економіст з планування, економіст з фінансової роботи, економіст обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру, економічний радник, консультант з економічних питань, оглядач з економічних питань, член правління акціонерного товариства, член спостережної ради.