Випускова кафедра МЕО

Основною організаційною ланкою, науково-педагогічні працівники якої організовують навчальний процес зі спеціальності є кафедра міжнародних економічних відносин та економічної теорії, яка була заснована у 2001 році. Колектив кафедри менеджменту складається з 10 науково-педагогічних працівників. З них, 4 – доктори економічних наук, професори; 3 – кандидати економічних наук, доценти, 3 – викладачі.

Основними напрямами роботи кафедри міжнародних економічних відносин та економічної теорії:

1. Методичне забезпечення та організація навчального процесу у відповідності до Державних стандартів вищої освіти. Співробітники кафедри забезпечують викладання 34 навчальних дисциплін, їх методичне забезпечення складається з навчальних та робочих програм, конспектів лекцій, методичних рекомендацій з організації самостійної роботи студентів, написання курсових та дипломних робіт, проходження різних видів практики. У процесі викладання, викладачі кафедри використовують сучасні мультимедійні засоби та методики навчання;

2. Виховна робота співробітників кафедри спрямовується на формування відповідальної громадянської та професійної позиції у студентів університету. Основна ідея виховної роботи, що проводиться зі студентами, визначається твердженням: «Відповідально та професійно виконуючі свої виробничі і соціальні функції – ти забезпечуєш свій розвиток, розвиток рідного міста, регіону, країни»;

3. Наукова робота здійснюється за темою: «Теоретичні та прикладні аспекти дослідження міжнародних валютно-кредитних відносин». У межах загальної теми кафедри розробляються наступні напрями досліджень:

1) Теоретико-методологічні та практичні засади міжнародних валютно-кредитних відносин;

2) Особливості функціонування ринків агропромислової продукції.

За останні п’ять років викладачами кафедри було надруковано три монографії, 50 статей у наукових фахових виданнях. Співробітники кафедри приймають активну участь у всеукраїнських та міжнародних наукових форумах і конференціях.

4. Міжнародне навчально-наукове співробітництво. Університет має розгалужену систему міжнародного співробітництва з вищими навчальними закладами країн Європи та Америки. Основними партнерами з обміну студентами, навчанням за програмами подвійних дипломів, нострифікації дипломів університету за кордоном та наукового співробітництва є: Йоркський університет Штат Алабама США; Пан-Європейський університет м. Братислава, Словакія; Вища економічна школа м. Варшава, Польща; Інститут ринкової економіки, соціальної політики і права, м. Москва, Росія; Коледж дизайну, Ізраїль.