ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Освітні ступені:

«Бакалавр» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»
«Магістр» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»


Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування» (магістр)

Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування» (бакалавр)

Характеристика спеціальності «Облік і оподаткування»

Посади, які можуть обіймати випускники спеціальності

Випускова кафедра  фінансів, обліку і оподаткування

Наскрізна програма практики спеціальності 071 «Облік і оподаткування«

Методичні вказівки до написання кваліфікаційної роботи магістра 

План навчального процесу, освітній ступінь «магістр» 071 

Графік навчального процесу, освітній ступінь «магістр»071

Відгуки стейкхолдерів на ОП «Облік і оподаткування»

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3

Відгуки стейкхолдерів щодо практичної підготовки за спеціальністю «Облік і оподаткування»

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3

Відгук 4