ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Освітні ступені:

«Бакалавр» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»
«Магістр» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»


Освітньо-професійна програма “Облік і оподаткування” (магістр)

Освітньо-професійна програма “Облік і оподаткування” (бакалавр)

Характеристика спеціальності “Облік і оподаткування”

Посади, які можуть обіймати випускники спеціальності

Випускова кафедра  фінансів, обліку і оподаткування

Наскрізна програма практики спеціальності 071 “Облік і оподаткування

Методичні вказівки до написання кваліфікаційної роботи магістра 

План навчального процесу, освітній ступінь “магістр” 071 

Графік навчального процесу, освітній ступінь “магістр”071

Відгуки стейкхолдерів на ОП “Облік і оподаткування”

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3

Відгуки стейкхолдерів щодо практичної підготовки за спеціальністю “Облік і оподаткування”

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3

Відгук 4