Загальна характеристика спеціальності “Облік і оподаткування”

Бухгалтерський облік здебільшого називають мовою бізнесу. І це справді так. Адже він широко використовується в діловому світі для опису ділових стосунків між різними підприємствами. Крім того, термінами і поняттями бухгалтерського обліку широко оперують не тільки бухгалтери і менеджери, а й фінансисти, плановики та інші фахівці управлінського апарату будь-якого підприємства, власники, інвестори, банкіри, юристи, — всі, хто так чи інакше вступає в ділове життя.

Головне завдання бухгалтера – використання наявної інформації, її аналіз та інтерпретація. Кваліфікований бухгалтер повинен знати принципи і методи прийняття господарських рішень в умовах ринкової економіки, правильно відображати їх в обліку і звітності.

Робота будь-якого підприємства або колективу значною мірою залежить від розвитку бухгалтерського обліку, що є інформаційною базою управління та контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємств, фірм, об’єднань. Завдання розширення меж діяльності, зміцнення режимів економії та заощадливості, завоювання нових ринків, перехід на ринкові відносини, зміни форм власності передбачають покриття витрат за рахунок власних коштів і отримання прибутку. Бухгалтерський облік при цьому сприяє зміцненню принципів господарського розрахунку та самоокупності, за його допомогою здійснюється контроль за витратами і доходами підприємств, визначаються фінансові результати їх фінансово-господарської діяльності.