Посади, які можуть обіймати випускники спеціальності

Економісти з бухгалтерського обліку можуть виконувати обліково-економічну, аналітичну та аудиторську роботи в організаціях, установах, на підприємствах різних галузей діяльності, усіх форм власності, малого та середнього бізнесу, фінансово-кредитних установах, органах державного та регіонального управління, наукових установах.

Також спеціалісти цієї спеціальності: якісно та оперативно забезпечують облік здійснюваний на підприємстві техніко-економічних та господарсько-фінансових операцій; використовують особливості бухгалтерського обліку та можливості контролю; виявляють та використовують особливості бухгалтерського обліку в поточній та звітній документації підприємств різних галузей народного господарства, різних форм власності та різних обсягів виробництва; забезпечують якісний облік усіх напрямків та етапів виробництва згідно з його технологічними процесами – від постачання сировини до реалізації готової продукції; використовують засоби автоматизації бухгалтерського та виробничого обліку з метою підвищення якості та оперативності, використовувати комп’ютерну техніку; аналізують економічний стан підприємства, спираючись на зібрану інформацію, відшукувати резерви підвищення ефективності праці та робити висновки; використовують теоретичні знання на практиці у банківських та фінансових структурах; розраховують та оцінюють прибутки підприємства, виконують фінансовий контроль та аналіз його фінансової діяльності; якісно роблять ревізію як окремих сторін діяльності (постачання, виробництва, фінансів), так і всього підприємства в цілому; обчислюють та аналізують показники економічного стану фінансових установ та банків; організовують фінансовий контроль та фінансовий аналіз на підприємствах; організовують аудиторську роботу на підприємстві та виконувати якісний аудит для підвищення ефективності підприємницької діяльності; проводять наукову діяльність у галузях економіки.

Молодший спеціаліст – касир; асистент бухгалтера-експерта; касир-експерт; асистент бухгалтера-експерта; бухгалтер за напрямками діяльності підприємств АПК, промислового, малого та середнього бізнесу, торгівлі; обліковець з реєстрації бухгалтерських даних; конторський (офісний) службовець (аудит); конторський (офісний) службовець (бухгалтерія); конторський (офісний) службовець (каса); рахівник.

Бакалаври – касир, головний касир; касир-експерт; асистент бухгалтера-експерта; бухгалтер за напрямками діяльності підприємств АПК, промислового, малого та середнього бізнесу, торгівлі; обліковець з реєстрації бухгалтерських даних; аудитор; ревізор; інспектор з інвентаризації; фахівець податкової та контрольно-ревізійної служб, фінансових, банківських, бюджетних установ.

Магістри – викладач професійного навчально-виховного закладу; асистент; викладач вищого навчального закладу; молодший науковий співробітник; викладач; методист з економічної освіти; головний бухгалтер; директор аудиторської фірми; аудитор-діагностик; головний ревізор; ревізор; начальник контрольно-ревізійного відділу; аналітик комп’ютерного банку даних; консультант з питань оподаткування; провідний економіст; економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності; економіст з договірних та претензійних робіт; економіст з планування; економіст з договірних та претензійних робіт; економіст з фінансової роботи та інші посади за спеціальностями напрямку «Економіка та підприємництво».