Кафедра фінансів, обліку і оподаткування була створена у жовтні 2016 року шляхом обєднання двох кафедр: кафедри обліку і аудиту та кафедри фінансів, банківської справи і кредиту. В цілому основною організаційною ланкою, науково-педагогічні працівники якої організовують навчальний процес зі спеціальності була кафедра обліку і аудиту, яка була заснована у 1999 році. Колектив кафедри складається з 9 науково-педагогічних працівників. З них, 2 – доктори економічних наук, професори; 5 – кандидати економічних наук, доценти, 2 – старші викладачі.

Основні напрямами роботи кафедри:

  1. Методичне забезпечення та організація навчального процесу у відповідності до Державних стандартів вищої освіти. Співробітники кафедри забезпечують викладання 72 навчальних дисципліни, їх методичне забезпечення складається з навчальних та робочих програм, конспектів лекцій, методичних рекомендацій з організації самостійної роботи студентів, написання курсових та дипломних робіт, проходження різних видів практики. У процесі викладання, викладачі кафедри використовують сучасні мультимедійні засоби та методики навчання;
  2. Виховна робота співробітників кафедри спрямовується на формування відповідальної громадянської та професійної позиції у студентів університету. Основна ідея виховної роботи, що проводиться зі студентами, визначається твердженням: «Відповідально та професійно виконуючі свої виробничі і соціальні функції – ти забезпечуєш свій розвиток, розвиток рідного міста, регіону, країни»;
  3. Наукова робота співробітників кафедри обліку і аудиту організована в основному в межах двох напрямів:
  • Дослідження напрямків удосконалення обліку, аналізу та аудиту в умовах ринкових відносин;
  • Формування облікової політики підприємств України в контексті міжнародних стандартів.

За результатами відповідних досліджень за останні три роки було опубліковано 5 монографічних досліджень, 42 статті у фахових наукових виданнях. Співробітники кафедри приймають активну участь у всеукраїнських та міжнародних наукових форумах і конференціях.

  1. Міжнародне навчально-наукове співробітництво. Університет має розгалужену систему міжнародного співробітництва з вищими навчальними закладами країн Європи та Америки. Основними партнерами з обміну студентами, навчанням за програмами подвійних дипломів, нострофікації дипломів університету за кордоном та наукового співробітництва є: Пан-Європейський університет м. Братислава, Словакія; Вища економічна школа м. Варшава, Польща; Коледж дизайну, Ізраїль.