ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА І СТРАХУВАННЯ

Освітні ступені:

Бакалавр – 072 «Фінанси, банківська справа і страхування», кваліфікації «Фінанси, банківська справа і страхування»,строк навчання – 4 роки (240 кредитів ECTS). Професійні права бакалавра – низовий рівень управління у фінансових та економічних відділах організацій і підприємств різних форм власності на ринку товарів і послуг.

Магістр – 072 «Фінанси, банківська справа і страхування», кваліфікації «Магістр з фінансів, банківської справи і страхування», строк навчання 1,5 роки (90 кредитів ECTS).Професійні права магістра – середній рівень управління у лінійних та функціональних підрозділах організацій різних форм власності та організаційно-правових форм.

Проект освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа і страхування» (магістр) , 2020р.


Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа і страхування» (магістр), 2018 р.

Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа і страхування»  (бакалавр)

Загальна характеристика спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування»

Посади, які можуть обіймати випускники спеціальності

Випускова кафедра фінансів, обліку і оподаткування

План навчального процесу, освітній ступінь «магістр» 072

Графік навчального процесу, освітній ступінь «магістр»072

Наскрізна програма практики спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування«

Методичні вказівки до написання кваліфікаційної роботи магістра

План навчального процесу, освітній ступінь «бакалавр» 072

Відгуки стейкхолдерів на ОП «Фінанси, банківська справа і страхування»

Відгук 1

Відгук 2

Відгуки стейкхолдерів щодо практичної підготовки за спеціальністю «Фінанси, банківська справа і страхування»

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3

Відгук 4