Посади, які можуть обіймати випускники спеціальності

Бакалаври – фінансові посередники (дилери, брокери, біржові маклери), страхові агенти, бухгалтери, касири-експерти, оцінювачі, аукціоністи, інспектори митної служби, інспектори податкової служби, інші державні інспектори та молодші фахівці в галузі фінансів. На цих посадах бакалаврам з фінансів доведеться самостійно виконувати переважно стереотипні, частково діагностичні завдання, економічні розрахунки за усталеними алгоритмами, працювати із первинною фінансовою інформацією.

Спеціалісти – аудитори, фінансисти (бухгалтери-експерти, бухгалтери-ревізори), економісти з фінансової роботи (плановики, консультанти, радники, аналітики). На цих посадах спеціалістам з фінансів необхідно самостійно виконувати переважно діагностичні та частково евристичні завдання, здійснювати економічні розрахунки, працювати та обробляти фінансову інформацію.

Магістри – наукові співробітники, викладачі університетів, вищих та середніх навчальних закладів, аудитори, керівники підприємств різних організаційно-правових форм, консультанти з фінансово-економічних питань кваліфіковані фінансисти (бухгалтери-експерти, бухгалтери-ревізори), економісти з фінансової роботи (плановики, консультанти, радники, аналітики). На цих посадах магістри з фінансів самостійно виконують переважно евристичні та частково діагностичні професійні завдання.