Основною організаційною ланкою, науково-педагогічні працівники якої організовують навчальний процес зі спеціальності є кафедра фінансів і банківської справи, яка була заснована у 1999 році. Колектив кафедри менеджменту складається з 9 науково-педагогічних працівників. З них, 2 – доктори економічних наук, професори; 5 – кандидати економічних наук, доценти,2 – викладача — магістри з фінансів і кредиту.

Основні напрями роботи кафедри:

Методичне забезпечення та організація навчального процесу у відповідності до Державних стандартів вищої освіти. Співробітники кафедри забезпечують викладання 42 навчальних дисциплін, їх методичне забезпечення складається з навчальних та робочих програм, конспектів лекцій, методичних рекомендацій з організації самостійної роботи студентів, написання курсових та дипломних робіт, проходження різних видів практики. У процесі викладання, викладачі кафедри використовують сучасні мультимедійні засоби та методики навчання.
Виховна робота співробітників кафедри спрямовується на формування відповідальної громадянської та професійної позиції у студентів університету. Основна ідея виховної роботи, що проводиться зі студентами, визначається твердженням: «Відповідально та професійно виконуючі свої виробничі і соціальні функції – ти забезпечуєш свій розвиток, розвиток рідного міста, регіону, країни».

Наукова робота співробітників кафедри організована в основному в напрямах:
  • вдосконалення кредитно-фінансових механізмів в Україні;
  • проблеми фінансової стабілізації підприємств в ринкових умовах;
  • формування місцевих бюджетів в умовах економічної і фінансової нестабільності.

За результатами відповідних досліджень за останні три роки було опубліковано 3 монографічні дослідження, 28 статей у фахових наукових виданнях. Співробітники кафедри приймають активну участь у всеукраїнських та міжнародних наукових форумах і конференціях.

Міжнародне навчально-наукове співробітництво. Університет має розгалужену систему міжнародного співробітництва з вищими навчальними закладами країн Європи та Америки. Основними партнерами з обміну студентами, навчанням за програмами подвійних дипломів, нострофікації дипломів університету за кордоном та наукового співробітництва є: Йоркський університет Штат Алабама США; Пан-Європейський університет м. Братислава, Словакія; Вища економічна школа м. Варшава, Польща; Коледж дизайну, Ізраїль.