Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Камінська О.А.

Основні напрями зовнішньої політики Київської Русі за часів правління Ярослава Мудрого

Стрєльникова І.Ю.

Встановлення міждержавних зв’язків УРСР у 1921 – 1922 рр

Шульгін В.В.

Стан та особливості реалізації військового законодавства української держави за гетьмана П. Скоропадського

 

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Барабаш Ю.Г., Барабаш Г.О.

Окремі питання гарантування виборчих прав громадян

Клочко А.М., Олійник К.М.

Соціальна відповідальність як норма життя сучасного громадянина України

Козлова К.О., Шульгін В.В.

Конституційні засади взаємодії органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства на прикладі недержавних ЗМІ

Решетнік А.Р., Логвиненко М.І.

Аналіз деяких розбіжностей між нормами національного законодавства на прикладі закону України «Про засади державної мовної політики»

 

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Борисова А.М., Логвиненко М.І.

Принципи цивільного процесу як єдина цілісна система

Бериславська О.М.

Консульська служба України: проблеми захисту українських громадян за кордоном

Самойлов М.О.

Проблематика спадкування земельних ділянок в Україні іноземними громадянами

Мовчан А.О.

Міжнародно-правове забезпечення прав людини у відносинах із добору кадрів

Логвиненко М.І.

Вплив норм міжнародного трудового права на формування українського законодавства про працю

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Клюєв О.М.

До питання контролю за виконанням спільних управлінських рішень суб’єктами правоохоронної діяльності

Нікітенко О.І.

Зарубіжний досвід забезпечення внутрішньої безпеки держави правоохоронними органами та можливості його застосування в Україні

Гущин О.О.

Застосування процедурних норм у міжнародних миротворчих операціях (актуальні питання на рівні національного законодавства)

Коропатнік І.М.

До питання миротворчого потенціалу України

Хом’яков Д.О.

Діяльність суб’єктів здійснення передач товарів в умовах експортного контролю

Єщук О.М.

Класифікація законодавства у сфері адміністративно-правової охорони

Філіппова В.Д.

Освітнє право як галузь законодавства України

Шарго Н.Л.

Забезпечення окремих прав людини в діяльності міліції

Савченко А.В., Віхляєв М.Ю.

Девоєнізація СБУ: реформаційний крок на шляху до євроінтеграції

Бериславська О.М., Мінаєва В.В.

Європейський досвід етизації державної служби та її актуальність для України

Зайцев М.М.

Етапи розвитку суспільних відносин у сфері інформаційної безпеки

Свистельник М.О., Баранова А.В.

Інформація про наркотичні засоби в мережі Інтернет, як чинник правопорушень неповнолітніх

 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Реуцький А.В.

Організація міжнародного співробітництва правоохоронних органів при розслідуванні злочинів у фінансово-кредитній системі

Трофімов С.А.

Зарубіжний досвід визнання організації терористичною та притягнення її до відповідальності

Лобко К.А., Баранова А.В.

Мотиваційна основа корупційних діянь