АКРЕДИТАЦІЯ

СЕРТИФІКАТИ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ/СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Перелік (акредитованих та неакредитованих) освітніх програм з розподілом ліцензованих обсягів, за якими планується здійснювати набір 

Акредитація освітньо-професійної програми «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» у галузі знань «Управління та адміністрування» здобувачів другого (магістерського) рівня  вищої освіти відповідно до наказу МОН України № 137-л від 11.02.2019р.    Висновки Експертної комісії

Акредитація освітньо-професійної програми «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» у галузі знань «Управління та адміністрування» Наказ Міністерства № 31наказом МОН України № 137-л від 11.02.2019р.3-л від 29.11.2017 “Про проведення акредитаційної експертизи” (Приватному вищому навчальному закладі «Міжнародний університет бізнесу і права»)  

ВИСНОВОК – ОПП  073 МЕНЕДЖМЕНТ  (2017)
ВИСНОВОК – МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ
ВИСНОВОК – ПРАВОЗНАВСТВО
ВИСНОВОК – Бакалавр “Менеджмент”