НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Напрями наукової діяльності ЗВО “Міжнародний університет бізнесу і права”.

Наукові і науково-педагогічні працівники ЗВО “МУБіП” приділяють значну увагу чотирьом напрямам наукової  діяльності відповідно до Переліку наукових напрямів, за якими проводиться державна атестація закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 652, а саме:

  • Гуманітарні науки (кафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін)
  • Суспільні науки (Інститут Права:кафедра адміністративного, керимінального права та процесу; Інститут міжнародної економіки та інформаційних технологій:кафедра маркетингу; кафедра менеджменту; кафедра фінансів, обліку та оподаткування; кафедра міжнародних економічних відносин та економічної теорії)

АСПІРАНТУРА І ДОКТОРАНТУРА

КОНФЕРЕНЦІЇ

Програма міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Управління сучасними гуманітарно-економічними та правовими процесами в умовах трансформаційного розвитку держави» (м.Херсон, 27 травня 2021 року)

Програма Міжнародного інвестиційного форуму «Відкритий регіон» (м.Херсон, 29 січня 2021 року)

Перший Міжнародний інвестиційний форум «Відкритий регіон» (м.Херсон, 29 січня 2021 року)

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД” (м. Херсон, 30 січня 2020 р.)

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “ЕКОНОМІКА ТА ФІНАНСИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДИСКУРС” (м. Херсон, 28 жовтня 2019 р.)

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «РОЗВИТОК РЕГІОНУ НА ОСНОВІ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ» (м.Херсон, 07 травня 2019р.) Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ: ТЕНДЕНЦІЇ, НАПРЯМИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ» (м. Херсон, 30 січня 2019 р.)

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ ЗВ’ЯЗКИ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ СИСТЕМ І БІЗНЕСУ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» (м. Херсон, 26 червня 2018 р.)

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ : ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» (м. Херсон, 29 січня 2018 р.)

НАУКОВІ ЖУРНАЛИ:

Науково-виробничий журнал “Бізнес -Навігатор”

Науковий журнал “Правові новели”