МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Міжнародна діяльність університету базується на довгострокових угодах про співробітництво в освітянській, науковій та культурній сферах. Міжнародна діяльність та співробітництво із закордонними організаціями проводиться згідно зі «Стратегією розвитку  ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права до 2020 року» та оновленою Стратегією на 2020-2025 роки.

Міжнародне освітнє та науково-технічне співробітництво   закладу  вищої освіти «Міжнародний університет бізнесу і права»  із закордонними організаціями базується на довгострокових угодах про співробітництво в освітянській, науково-технічній та культурних сферах з іноземними закладами освіти, підприємствами та установами. Серед головних напрямків міжнародної діяльності слід відзначити наступні:

 • підготовка фахівців для іноземних держав (бакалаврів, спеціалістів та магістрів) для промисловості, компаній, а також для науково-дослідних і проектно-конструкторських установ;
 • підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації для іноземних держав (кандидатів та докторів наук) для іноземних університетів та науково-дослідних установ;
 • обмін з іноземними університетами вченими, дослідниками, науково-технічними працівниками, викладачами та студентами;
 • виконання міжнародних угод про проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт на замовлення іноземних установ та організацій;
 • виконання сумісних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у галузях національної економіки;
 • участь у виконанні міжнародних грантів, науково-технічних проектів та програм;
 • обмін з іноземними фахівцями науково-технічною інформацією, участь у спільних науково-технічних конференціях, симпозіумах, семінарах.

Заклад вищої освіти «Міжнародний університет бізнесу і права» підтримує тісний зв’язок майже з 10 закордонними університетами, науково-дослідними установами та академічними організаціями.

Заклад вищої освіти «Міжнародний університет бізнесу і права» також підтримує щільні зв’язки з компанією «Schreiner Group», Німеччина впродовж останніх 5 років. Кожного року від університету на практику в компанію направляються 5-10 кращих студентів усіх спеціальностей.

З 2008 по 2021 роки спостерігається позитивна динаміка співпраці з іноземними установами. Укладені наукові та освітянські угоди реалізуються повною мірою. Кількість задіяних у міжнародних контрактах викладачів та наукових співробітників постійно зростає.

Протягом усього підзвітного періоду велися наукові консультації та обмін з академічними і дослідними організаціями Німеччини, Ізраїлю та країн Прибалтики,  Молдовою, які характеризують традиційні дружні відносини між   вченими й співробітниками кафедр  ЗВО «МУБіП».

У ЗВО «МУБіП»  проведено понад 35 міжнародних науково-технічних конференцій та конференцій з міжнародною участю за різними темами, на яких були презентовані доповіді вчених з Молдови, Литви, Білорусі, Німеччини, Ізраїлю, США та ін.

Міжнародне співробітництво ЗВО «МУБіП» здійснюються на основі встановлення прямих зв’язків з вищими навчальними закладами іноземних держав, міжнародними організаціями та фондами: Університетом прикладних наук, м.Алітус, Литовська Республіка; Приватним інститутом управління та підприємництва, м.Мінськ, Республіка Біларусь;  Національним інститутом економічних досліджень, м.Кишинів, Республіка Молдова; Банковським інститутом Вища школа, Республіка Чехія та інш.

Підписано  угоди про співробітництво:

 1. Угода про співробітництво: Національний інститут економічних досліджень, Республіка Молдова
 2. Угода про співробітництво: Пан-європейський університет (м Братислава, Словаччина), 26.11.2013 р.
 3. Договір про співпрацю: ALYTAUS KOLEGIJA Університет прикладних наук, Литовська Республіка, № В2-512 від 24.11.2014 р.
 4. Договір про співпрацю: Приватний інститут управління і підприємництва, Білорусь, 07.03.2014 р.

 Співробітництво з Університетом прикладних наук, м. Алітус, Литовська Республіка. З 2014 року розвиваються партнерські відносини між ПВНЗ «МУБіП» та Університетом прикладних наук з міста Алітус, Литовської республіки. Підписана сторонами «Угода про співробітництво щодо забезпечення мобільності студентів і викладачів» передбачає забезпечення університетами умов для навчання іноземних студентів, організацію та проведення спільних наукових досліджень, конференцій, публікацій у фахових наукових виданнях.

   Співробітництво з Приватним інститутом управління та підприємництва, м. Мінськ, Республіка Біларусь. У 2014 році між ПВНЗ «МУБіП» і Приватним інститутом управління та підприємництва боло підписано угоду про співробітництво у сфері надання освітніх послуг та наукової діяльності. Основними елементами співробітництва є організація спільних освітніх програм за принципами подвійного дипломування, спільні наукові дослідження проблем розвитку пострадянської економіки в умовах глобалізації, а також участь у грантових програмах Європейської комісії.

Співробітництво з Національним інститутом економічних досліджень, м. Кишинів, Республіка Молдова. Предметом співпраці сторін відповідно до угоди про співробітництво є спільна освітня, науково-дослідницька та інформаційна діяльність установ. Основними напрямами співробітництва визначені організація та проведення спільних наукових досліджень, науково-практичних конференцій, написання та публікація спільних монографій, обмін представниками науково-викладацького складу. 

Одним із основних напрямків роботи є організація практики студентів Протягом останніх п’яти років університет підтримує тісний зв’язок з німецькою компанією «Шрайнер груп» – почесний голова компанії Гельмут Шрайнер. Кожного року студенти усіх спеціальностей університету направляються на практику в цю компанію. Крім того, лінгафонний кабінет, який функціонує в Університеті, встановлений німецькою компанією «Шрайнер груп». Для проведення курсів з німецької мови та англійської мови кабінет повністю забезпечений технічним обладнанням (11 комп’ютерів), спеціальними підручниками, дисками. Курси проводяться для студентів, аспірантів та викладачів Університету безкоштовно.

Участь у спільних наукових конференціях, симпозіумах, семінарах, видання монографійЗа останні 10 років проведено близько 35 міжнародних наукових конференцій за участю вчених Молдови, Литви, Білорусі, Німеччини, Ізраїлю, США.

В 2018  Міжнародний університет бізнесу і права сумісно з Національним інститутом економіки досліджень (м. Кишинів, Молдова)  видали  навчальний посібник  «Валютна політика і аналіз валютного ринку». 

Валютна політика и аналіз валютного ринку / Жуйков Г.Є., Білоусов О.М., Прохорчук С.В.   [та інш.]; Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний університет бізнесу і права», Академія Наук Республіки Молдова, Національний інститут економічних досліджень. – Кишинеу : INCE; Херсон : МУБіП, 2018. – 366 р.: ISBN 978-9975-3202-1-4.

Закордонні партнери, науковці, що читають лекції студентам університету

 Шані Рофех – експерт з питань інформаційного насильства, професор, мешкає у м.Ієрусалим, Ізраїль, представник Бариланського університету, з яким наш університет веде перемовини щодо навчання студентів і подальших міжнародних зв’язків. Проводить семінар з конфліктології.

Ернест Цві  Хаймович – президент компанії Elsint, адвокат,  впроваджує медичні технології радіології у всьому світі, Ізраїль. Читає курс з права.

Лафлін Томас Джон, Сполучені Штати Америки, навчається на 2 курсі аспірантури Міжнародного університету бізнесу і права. Керівник клубу «АмериканКлуб»  по вивченню професійної англійської мови в Міжнародному університеті бізнесу і права.

Джож Гілон – Сполучені Штати Америки, Лос-Анджелес, штат Каліфорнія, спеціаліст з кризисного менеджменту, голова консалтингової групи, професор міжнародної економіки представляє інтереси університету щодо залучення студентів на навчання в країнах Карибського басейну. Читає курс фінанси зарубіжних країн.

Джейк Абрамс – економіст, менеджер, Сполучені Штати Америки, Лос-Анджелес, штат Каліфорнія, встановлює зв’язки у В’єтнамі, Лаосі, Камбоджі, Китаї, пізніше Південно-Африканська республіка.

16 грудня 2019 року у м. Мюнхен (Німеччина) відбулася науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки і права Німеччини та України», в якій взяли участь 12 викладачів нашого університету: Білоусова С.В., професор кафедри менеджменту; Жуйков Г.Є., професор, завідувач кафедри фінансів, обліку і оподаткування; Білоусов О.М., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та економічної теорії; Ненько С.С., професор кафедри адміністративного, кримінального права і процесу, ректор; Прохорчук С.В., професор кафедри фінансів, обліку і оподаткування; Попова А.Б., доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування; Щаслива Г.П., доцент; Степанова І.В., доцент; Крижановська О.В. доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування; Мирончук О.Б., доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування; Кузнецова Г.О., доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування.

 З 13.11.2019 р. по 13.12.2019 р. в Гумбольдському університеті (м.Берлін, Німеччина) за програмою «Оrganization of the educational process, scietific projects and educational activities: Еuropean model» (Організація навчального процесу, наукових проектів та навчальної діяльності: європейська модель) пройшли стажування науково-педагогічні працівники:

кафедри фінансів, обліку та оподаткування:

 1. Жуйков Геннадій Євгенович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, обліку і оподаткування;
 2. Прохорчук Світлана Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, обліку і оподаткування;
 3. Попова Анна Борисівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування;
 4. Крижановська Олена Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування;
 5. Мирончук Ольга Борисівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування.

 кафедри міжнародних економічних відносин та економічної теорії:

 1. Білоусов Олексій Михайлович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та економічної теорії;
 2. Щаслива Ганна Петрівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та економічної теорії;
 3. Степанова Ірина Вадимівна, кандидат економічних наук, доцент доцент кафедри міжнародних економічних відносин та економічної теорії.

кафедри менеджменту:

 1. Білоусова Світлана Валентинівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту;

кафедри адміністративного, кримінального права і процесу

 1. Ненько Сергій Сергійович, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративного, кримінального права і процесу.