Каталог елективних (вибіркових) дисциплін

Каталог елективних (вибіркових) дисциплін

Каталог елективних (вибіркових) дисциплін  – це перелік дисциплін вільного вибору студентів для певного рівня вищої освіти за циклами підготовки обов*язкових та вибіркових  компонент, який є уніфікованим для всіх спеціальностей університету. 

Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем вищої освіти у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та робочим навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти.

Порядок вибору та оформлення вибіркових дисциплін регламентується Положенням про вибіркові дисципліни в Міжнародному університеті бізнесу і права.

Кафедра фінансів, обліку та оподаткування

Кафедра менеджменту

Кафедра маркетингу

Кафедра міжнародних економічних відносин

Кафедра адміністративного, кримінального права і процесу