Профілі освітніх програм

 Освітні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

ОП «Облік і оподаткування»

ОП «Фінанси, банківська справа і страхування»

ОП «Менеджмент»

ОП «Маркетинг»

ОП «Міжнародні економічні відносини»

ОП «Право»

 Освітні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

ОП «Облік і оподаткування»

ОП «Фінанси, банківська справа і страхування»

ОП «Менеджмент»

ОП «Маркетинг»

ОП «Міжнародні економічні відносини»

ОП «Право»

Освітні програми освітньо-наукового рівня «доктор філософії»

ОП «Економіка»