Профілі освітніх програм

 Освітні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

ОП “Облік і оподаткування”

ОП “Фінанси, банківська справа і страхування”

ОП “Менеджмент”

ОП “Маркетинг”

ОП “Міжнародні економічні відносини”

ОП “Право”

 Освітні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

ОП “Облік і оподаткування”

ОП “Фінанси, банківська справа і страхування”

ОП “Менеджмент”

ОП “Маркетинг”

ОП “Міжнародні економічні відносини”

ОП “Право”

Освітні програми освітньо-наукового рівня “доктор філософії”

ОП “Економіка”