Навчання іноземних громадян

Дистанційно навчаються також студенти, які на момент спалаху епідемії перебували за межами України та не змогли повернутись до країни після зимових канікул. Для тих студентів, які ще в лютому після зимових канікул повернулися в Україну для продовження навчання, університети мали провести медичний огляд та, за необхідності, організувати 14-денну обсервацію. 
1.Навчальний рік в університетах для українських та іноземних студентів завершиться своєчасно в графіку, затвердженому закладом вищої освіти.
Для іноземних студентів, які навчаються на контракті, випуски можуть бути відтерміновані до виконання своїх зобов’язань усіма сторонами договору.
Чергові екзаменаційно-залікові сесії мають відбутись в звичайних графіках університету та будуть проводені дистанційно із забезпеченням надійної ідентифікації студентів. 
2. Атестаційні іспити та захисти кваліфікаційних робіт іноземні студенти випускних років також зможуть пройти дистанційно. Такий порядок не поширюється на студентів, які мають складати єдиний державний кваліфікаційний іспит.
3.Якщо іноземні студенти були за власним бажанням відраховані з університету та виїхали з України, посвідка на тимчасове перебування в Україні їм скасовується. Повернення в Україну з метою продовження навчання для таких осіб буде можливе лише після нормалізації епідеміологічної ситуації в Україні та здійснюватиметься після повторного отримання від закладу освіти запрошення на навчання, відкриття багаторазової візи, оформлення посвідки на тимчасове проживання.
4.Державна міграційна служба України тимчасово на період установлення карантину та протягом 30 днів з дня його скасування не застосовуватиме штрафні санкції до іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах перебувають в Україні та порушили міграційне законодавство в частині недотримання ними строку перебування на території України.

Оплата за учету.

ВЫПИСКА  с приказа №7 / 09-20  от 02 сентября 2020 г.
«О стоимости обучения для студентов иностранцев и лиц без гражданства,
поступающих  в 2020 году и 2021 году».
ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить стоимость обучения для всех иностранных граждан и лиц без гражданства, владеющих украинским языком на начальном уровне:  
Дневная/заочная формы  получения образования: 1 курс  — 5620 дол. США
Оплата производится: І этап — до 31.08.2021 г. —  5620 дол. США, 
ІІ этап до 31.01.2022 года — 0 дол.США.