ВСТУП 2021

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ на навчання доЗВО «МУБіП» у 2021 році 

Додаток 1. Перелік освітніх ступенів, спеціальностей та освітніх програм за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
Додаток 2. Перелік конкурсних предметів (ЗНО, вступних екзаменів, конкурсів творчих здібностей) та їх ваговий коефіцієнт для вступників на основі повної загальної середньої освіти ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права»
Додаток 3.Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра в ЗВО “Міжнародний університет бізнесу і права”
Додаток 4. Перелік спеціальностей для прийому на навчання осіб, які здобули     ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста,  для здобуття ступеня магістра за спорідненою спеціальністю або іншою спеціальністю в ЗВО “Міжнародний університет бізнесу і права”
Додаток 5. Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою,значенням 200-бальної шкали
Додаток 6. Правила прийому до аспірантури та докторантури ЗВО “МУБіП” у 2021 році.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО КОЛЕДЖУ ЗВО “Міжнародний університет бізнесу і права” у 2021 році
Презентація “Вступна кампанія 2021: Умови прийому та організація роботи”
Розмір плати за навчання