Інститут права 

Кафедра адміністративного, кримінального права і процесу
Кафедра господарського, цивільного права і процесу
Кафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін