Віртуальні дні відкритих дверей в Університеті

Дні відкритих дверей в 2021 році

В Міжнародному університеті бізнесу і права розпочався тиждень відкритих дверей. 13 травня 2021 року до Університету завітали учні Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступеню № 27; школи І-ІІІ ступеню № 35 Херсонської міської ради; Херсонського НВК №33. 14 травня 2021 року до Університету завітали учні Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеню № 37

ім. Дробота; Херсонського НВК № 15. Дітей ознайомили з перспективами, які відкриються для них у разі вступу до закладу.

Для учнів провели екскурсію по двом корпусам Університету. Представники кафедр проінформували учнівську молодь щодо усвідомлення вибору професії та детально розповіли про свої спеціальності: «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа і страхування», «Менеджмент», «Маркетолог», «Міжнародні економічні відносини», «Право». Чекаємо майбутніх абітурієнтів в Університеті!

Фотогалерея Днів відкритих дверей, 2021 рік
Шановні абітурієнти!

 Міжнародний університет бізнесу і права – один із перших приватних закладів вищої освіти, заснований  в 1991 році. ЗВО «МУБіП» – член Міжнародної асоціації університетів ЮНЕСКО та офіційно визнаний в багатьох країнах світу. У 2000 році ЗВО «МУБіП» було включено до Державного реєстру вищих навчальних закладів. У 2010 році ЗВО «МУБіП»отримав сертифікат відповідності послуг у сфері вищої освіти вимогам ДСТУ ISO 9001-2009.
Професорсько-викладацький склад університету налічує 46 осіб, які працюють в університеті на постійній основі. З них докторів наук, професорів – 12 осіб, кандидатів наук, доцентів – 34 особи. 
Ректор закладу вищої освіти «Міжнародний університет бізнесу і права» з 2018 року — Ненько Сергій Сергійович кандидат юридичних наук, професор.
Структура університету включає: http://www.mubip.com/?page_id=967
Університет здійснює підготовку студентів за наступними акредитованими освітньо-професійними програмами / спеціальностями: http://www.mubip.com/?page_id=6328
В університеті з 2002 року працює  аспірантура з економіки та з права. З 2008 року докторантура з економіки – http://www.mubip.com/?page_id=1052
З грудня 2003 р. в університеті видається: науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор», який було включено до переліку фахових видань з економіки (фахова реєстрація: наказ МОН України від 21 грудня 2015 року № 1328; ISSN друкованої версії журналу: 2522-4751; Розміщення на сайті НБУ ім. В.І. Вернадського: Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор»; реферативні бази даних: Index Copernicus 2016: 32.82    та науково-практичний журнал «Правові новели» http://legalnovels.in.ua/
Університет співпрацює з освітніми установами  Білорусі, Чехії, Литви, Молдови, Німеччини, Ізраїлю. Відповідно до Ліцензії Міністерства освіти і науки України ЗВО «МУБіП» здійснює підготовку іноземних громадян за акредитованими напрямами підготовки, освітніми програмами та спеціальностями
Матеріально-технічна та соціальна база ЗВО «МУБіП» відповідає сучасним вимогам та складається з трьох навчальних корпусів у яких розташовані лекційні зали, аудиторії для практичних занять,  комп’ютерні класи, лабораторії, бібліотека з читальним залом, студентська їдальня, гуртожиток,  психологічний центр.  таємо На території навчального закладу надається послуга — швидкісний бездротовий Інтернет за технологією WI-FI. 

 Вже сьогодні ви зможете відвідати Віртуальний День Відкритих Дверей на нашому сайті! 
Програма Віртуального Дня Відкритих Дверей:
– Познайомся з нашим Університетом!
– Найцікавіші і найбільш перспективні напрямки МУБіП.
– Прийом на навчання крок по кроку.
– Університет це не тільки навчання – студентська активність в МУБіП.
– Життя студентів в Херсоні.