Правила прийому 2022

Правила прийому  до ЗВО “Міжнародний університет бізнесу і права” в 2022 році
Додаток 1. Перелік освітніх ступенів, спеціальностей та освітніх програм за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
Додаток 2. Перелік конкурсних предметів (ЗНО, вступних екзаменів, конкурсів творчих здібностей) та їх ваговий коефіцієнт для вступників на основі повної загальної середньої освіти ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права»
Додаток 3.Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра в ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права»
Додаток 4. Перелік спеціальностей для прийому на навчання осіб, які здобули     ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста,  для здобуття ступеня магістра за спорідненою спеціальністю або іншою спеціальністю в ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права»
Додаток 5. Таблиця переведення тестових балів НМТ , комплексного магістерського тесту, магістерського тесту навчальної компетентності до шкали 100-200
Додаток 6. Правила прийому до аспірантури  ЗВО «МУБіП» у 2022 році.