ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 2023

Порядок прийому для здобуття вищої освіти в 2023 році офіційно оприлюднений 31 березня 2023 року.
Презентація “Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році: ключові норми та основні новації

Правила прийому для здобуття вищої освіти в ЗВО “МУБіП” у 2023 році              (зі змінами грудень 2023 )
Правила прийому для здобуття вищої освіти в ЗВО “МУБіП” у 2023 році              (зі змінами)
Правила прийому для здобуття вищої освіти в ЗВО “МУБіП” у 2023 році
Правила прийому для здобуття фахової передвищої освіти в 2023 році
Додаток 1 – Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту (співбесіди, конкурсів творчих здібностей) та їх вагові коефіцієнти для вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня вищої освіти бакалавр
Додаток 2 -Перелік конкурсних предметів НМТ (конкурсів творчих здібностей) та їх ваговий коефіцієнт для вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня вищої освіти бакалавр та ступеня вищої освіти магістр: 2022 рік вступу;2021 рік вступу; 2020 рік вступу.
Додаток 3-Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший рік навчання (зі скороченим терміном навчання), другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) на вакантні місця осіб, які здобули ступінь «молодший бакалавр»,«фаховий молодший бакалавр» або освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», ступінь вищої освіти бакалавр, магістр та освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст для здобуття ступеня вищої освіти бакалавр 
Додаток 4 -Таблиці переведення тестових балів національного мультипредметного тесту, матурального іспиту до шкали 100–200
Додаток 5 -Перелік спеціальностей для прийому на навчання осіб, які здобули ступінь вищої освіти бакалавр, магістр, освітньо- кваліфікаційний рівень спеціаліст для здобуття ступеня вищої освіти магістр
Додаток 6 -Таблиці переведення тестових балів єдиного вступного іспиту до шкали 100–200
Додаток 7 –Правила прийому до аспірантури ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права» у 2023 році
Додаток 8 –Правила прийому до докторантури    ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права» у 2023 році
Додаток 9 -Порядок  розгляду та рекомендації щодо написання мотиваційного листа
Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання у Закладі вищої освіти «Міжнародний університет бізнесу і права в 2023 році
Наказ МОН “Про затвердження Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2023 році”  
Презентація “Вступ до закладів фахової передвищої освіти в 2023 році: порядок прийому та організація роботи