АСПІРАНТУРА

ВСТУП до аспірантури в 2024

УВАГА!  На підставі Наказу МОН України від 11.01.2024 року №24 «Про внесення зміни до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році» етапи вступної компанії до аспірантури університету в 2024 році буде оголошено після затвердження Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році  (МОН України) і Правил прийому до ЗВО “Міжнародний університет бізнесу і права”.

Правила прийому до аспірантури в 2023 році (зі змінами)
Правила прийому до докторантури в 2023році (зі змінами)
Увага! Термін подачі документів на додатковий набір в аспірантуру закладу вищої освіти “Міжнародний університет бізнесу і права” з 25.12.2023 р по 31.12.2023 р. Строки проведення вступних випробувань – з 02 січня по 04 січня 2024 р.Терміни оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування-05 січня 2024 р. Терміни зарахування вступників – не пізніше 10 січня 2024 р.    Вступні іспити з іноземної мови та зі спеціальності будуть проводитись за визначеним графіком.

Кількість місць в аспірантуру: за контрактом – 10 осіб за кожною спеціальністю очна і заочна форма навчання. Бюджет: відсутній. Вартість навчання в аспірантурі: 01.09.2023 р. – 20000 грн.;з 01.01.2024 року -30000 грн. Тел.: +38(097) 395-1650   Електронна пошта: mubip@mubip.org.ua зав.аспірантурою і докторантурою – Ірина Георгіївна
Результати вступних випробувань
Рейтингові списки
Накази про зарахування аспірантів

ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ
ОНП  “Економіка” ,  спеціальність 051 Економіка
ОНП “Менеджмент”,  спеціальність 073 Менеджмент
ОНП “Маркетинг”, спеціальність 075 Маркетинг
ОНП “Право”,  спеціальність 081 Право
Програми вступних випробувань до аспірантури- 2023
Програма вступного випробування для осіб, які вступають на навчання для здобуття третього рівня вищої освіти “доктор філософії” за спеціальністю  051 Економіка
Програма вступного випробування для осіб, які вступають на навчання для здобуття третього рівня вищої освіти “доктор філософії” за спеціальністю  073 Менеджмент
Програма вступного випробування для осіб, які вступають на навчання для здобуття третього рівня вищої освіти “доктор філософії” за спеціальністю  075 Маркетинг
Програма вступного випробування для осіб, які вступають на навчання для здобуття третього рівня вищої освіти “доктор філософії” за спеціальністю  081 Право
Програма вступного випробування з іноземної мови  для осіб, які вступають на навчання для здобуття третього рівня вищої освіти “доктор філософії” 
Розклад вступних випробувань
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ
Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)
Таблиця відповідності Переліку наукових спеціальностей (Перелік 2011) та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015)
Видавнича діяльність ЗВО “Міжнародний університет бізнесу і права”