АСПІРАНТУРА

Правила прийому до аспірантури в 2023 році
Правила прийому до докторантури в 2023році
Кількість місць в аспірантуру: за контрактом – 10 осіб за кожною спеціальністю очна і заочна форма навчання. Бюджет: відсутній. 
Вартість навчання – 20 000 грн. на рік
Контакти: Україна, 73039 м. Херсон, 49 Гвардійської  Херсонської дивізії, 37-а
Тел.: +38(097) 395-1650   Електронна пошта: mubip@mubip.org.ua
зав.аспірантурою і докторантурою – Ірина Георгіївна

ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ
ОНП  “Економіка” ,  спеціальність 051 Економіка
ОНП “Менеджмент”,  спеціальність 073 Менеджмент
ОНП “Маркетинг”, спеціальність 075 Маркетинг
ОНП “Право”,  спеціальність 081 Право

Програми вступних випробувань до аспірантури- 2023

Програма вступного випробування для осіб, які вступають на навчання для здобуття третього рівня вищої освіти “доктор філософії” за спеціальністю  051 Економіка
Програма вступного випробування для осіб, які вступають на навчання для здобуття третього рівня вищої освіти “доктор філософії” за спеціальністю  073 Менеджмент
Програма вступного випробування для осіб, які вступають на навчання для здобуття третього рівня вищої освіти “доктор філософії” за спеціальністю  075 Маркетинг
Програма вступного випробування для осіб, які вступають на навчання для здобуття третього рівня вищої освіти “доктор філософії” за спеціальністю  081 Право
Програма вступного випробування з іноземної мови  для осіб, які вступають на навчання для здобуття третього рівня вищої освіти “доктор філософії”  

Видавнича діяльність ЗВО “Міжнародний університет бізнесу і права”