Розклад занять, екзаменаційної сесії, атестації здобувачів вищої освіти

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ  2023-2024 навчальний рік 
ГРАФІКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

ЛІКВІДАЦІЯ АКАДЕМІЧНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
Бакалаври
Магістри
Фаховий молодший бакалавр

АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Бакалаври
Магістри
Фаховий молодший бакалавр