Довідник студента

1. Права та обов’язки студентів ЗВО “МУБіП”
2. Освітні ступені
3. Індивідуальний навчальний план студента ЗВО “МУБіП”
4. Про відвідування занять
5. Практична підготовка студентів
6. Написання курсової роботи (проєкту), підготовка випускної кваліфікаційної роботи (проєкту)
7. Дотримання академічної доброчесності
8. Оцінювання результатів навчання студентів
9. Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті
10. Особливості заочної форми навчання
11. Атестація здобувачів вищої освіти
12. Відрахування, поновлення, переведення та переривання навчання
13. Академічна мобільність студентів 
14. Інклюзивне навчання
15. Гуртожитки
16. Дистанційні технології навчання
17. Науково-дослідна робота
19. Бібліотечні ресурси університету
20. Центр європейської освіти
21. Як отримати можливість навчатися за кордоном?
22. Громадські організації студентів
23. Юридична клініка 
24. Бізнес-інкубатор та Центр трансферу технологій
25. Система управління якістю
26. Розвиток кар’єри
27. Спорт та дозвілля
28. Соціальний захист студентів університету