Бакалаврат

Спеціальності, терміни і форми навчання на першому (бакалаврському) рівні освіти

В закладі вищої освіти  «Міжнародний університет бізнесу і права» здійснюється підготовка здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання за спеціальностями:
081 Право
071 Облік  та оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування (2-4 курси)
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (1 курс)
075 Маркетинг
073 Менеджмент
Термін навчання на денній і заочній формі – 3 роки 10 місяців

Графік навчального процесу 2023-2024 н.р.

Робоча програма та методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для студентів спеціальність 073 Менеджмент
Робоча програма та методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для студентів спеціальність 075 Маркетинг
Методичні рекомендації до випускної роботи Менеджмент