Магістратура

Спеціальності, терміни і форми навчання на другому (магістерському) рівні освіти

В закладі вищої освіти  «Міжнародний університет бізнесу і права» здійснюється підготовка здобувачів  другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання за спеціальностями/освтніми програмами
071 Облік і оподаткування 
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
081 Право
292 Міжнародні економічні відносини
Термін навчання на денній і заочній формі – 1,4 роки

Програма кваліфікаційного іспиту підсумкової атестації Право

Магістерський тест навчальної компетенції