Правила вступу в докторантуру в 2024 році

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ на навчання в докторантурі закладу вищої освіти
«Міжнародний університет бізнесу і права» для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії (PhD) у 2024 році