МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Освітні ступені

Бакалавр – 292 «Міжнародні економічні відносини», кваліфікації «фахівець з міжнародних економічних  відносин», строк навчання – 4 роки (240 кредитів ECTS). Професійні права бакалавра – інформаційно-аналітична, організаційно-адміністративна діяльність у сфері міжнародних економічних відносин. Бакалавр може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності як економічна, маркетинг, менеджмент.

Магістр – 292 «Міжнародні економічні відносини», кваліфікації «Економіст-міжнародник», «Перекладач», строк навчання 1,5 роки (90 кредитів ECTS). Професійні права магістра – організаційно-управлінська, адміністративно-господарська та інформаційно-аналітична, освітня, науково-дослідницька діяльність.

Характеристика спеціальності МЕВ

Посади, які можуть обіймати випускники спеціальності

Навчальний процес

Випускова кафедра МЕО

Сертифікати про акредитацію