Березневе засідання вченої ради

Серед ключових питань, які розглядали на  засіданні Вченої ради 29 березня 2024 р., було проміжне звітування про виконання Стратегічного плану розвитку ЗВО “Міжнародний університет бізнесу і права” . Про це доповідали проректори, які відповідають за роботу в різних напрямах.
Ректор Сергій Ненько наголосив, що втілення Стратегічного плану розвитку ЗВО “Міжнародний університет бізнесу і права”  до 2030 року припало на складний і переломний час не лише для України, а й для світу. Лише почавши реалізовувати напрацьовані напрями, ми змушені були оперативно реагувати на виклики, які постали через запровадження карантину. Ще серйознішим викликом стала повномасштабна війна і всі наслідки, до яких вона призвела: переїзд багатьох студентів і працівників на тимчасове проживання за кордон, значною мірою – студентів-іноземців, перебої з електроенергією, вимушене і досить швидке переформатування роботи в умовах воєнного стану з необхідністю вносити зміни в безліч звиклих процесів. І те, що ЗВО “Міжнародний університет бізнесу і права” фактично не припиняв працювати.
Фундаментом роботи ЗВО “Міжнародний університет бізнесу і права” є цінності, серед яких: професіоналізм, патріотизм, доброчесність, прагнення до змін.
Про впровадження системи оцінювання та розвитку персоналу доповіла проректорка з НМР Світлана Прохорчук. Серед виконаних стратегічних завдань – розроблення та впровадження системи оцінювання персоналу на всіх рівнях. Вона побудована на оцінюванні результативності науково-педагогічних працівників та кафедр, а також на досягненні конкретних показників, зазначених у контрактах науково-педагогічних працівників, завідувачів і директорів інститутів. Також реалізовано завдання щодо удосконалення якості викладацького персоналу – впроваджено нову процедуру конкурсного відбору на заміщення вакантних посад, який відбувається за підсумками комплексного оцінювання кожного науково-педагогічного працівника – його результативності, особистісних якостей, а також із врахуванням результатів опитування студентів.  Крім того, значного поступу досягнуто щодо створення та впровадження програм підвищення кваліфікації для викладачів та керівників підрозділів. 
Залучення до Університету талановитої молоді – ще одне стратегічно важливе задання, над яким працює  ЗВО “МУБіП”. Про ключові кроки, які сприяють його виконанню, доповіла начальник навчального відділу Імшеницька І.Г. Серед механізмів, які забезпечують залучення до університету талановитої молоді, є: встановлення мінімальних прохідних балів на окремі спеціальності ― цей захід виконано і надалі буде виконуватись (до цього нас також спонукають нові правила прийому, які ми з вами сьогодні затвердили). Та все ж ключовим є відкриття нових інноваційних освітніх програм для підготовки фахівців, яких потребує ринок праці. Працюємо й над удосконаленням профорієнтаційної роботи, запроваджуючи низку заходів, серед яких: зустрічі з успішними випускниками, гуртки, вебінари. Особливо цінно, якщо їх ініціювали інститути та кафедри.
Докладно про те, як упродовж цих років відбувається цифровізація ЗВО “МУБіП” і чи вдається досягати всіх поставлених цілей, доповів проректор з НМР Світлана Прохорчук.  У 2019–2021 роках побудовано та впроваджено інформаційну систему моніторингу показників результативності діяльності Університету, за допомогою якої відбувається рейтингування кафедр та оцінювання результативності діяльності науково-педагогічних працівників.  Також проректорка повідомила, що в новому навчальному році відбудеться повний перехід на нову версію ІС «Деканат».
На вченій раді також було розглянуто питання щодо наукових здобутків та додаткових можливостей для науковців Університету.
Якісні наукові дослідження і систематичні публікації на їх основі значно покращують динаміку h-індексу. Різні види цитування та індексації праць – те, за що конкурують науковці в Україні й за кордоном. Проте основне – це якість дослідження та його результати. Незважаючи на пріоритетність публікування праць у періодичних виданнях, традиційно склалася практика проведення міжнародних конференцій в Університеті. Індексовані конференції є найзручнішим способом для наукового спілкування. На превеликий жаль, останніми роками така міжнародна співпраця перейшла в онлайн. Проте номенклатура конференцій, що були проведені й успішно проіндексовані, цілком відповідає стратегічним цілям на сучасний період і сприяє, зокрема, підвищенню h-індексу Університету.
Також було розглянуто питання стосовно роботи над популяризацією Університету та просуванням в інформаційному просторі. Підвищення рівня присутності ЗВО “МУБІП” у глобальному інформаційному просторі – один із найважливіших інструментів сприяння просуванню наукових досліджень, залученню вступників і викладачів, розвитку співпраці й загалом посиленню конкурентоспроможності Університету.
Звичайно, не все означене Стратегічним планом вдалося виконати. Зокрема, це стосується питання матеріально-технічної бази, реалізування окремих проєктів. Адже на час воєнного стану Університет тимчасово переміщений на базу іншого навчального закладу і на сьогодні дуже обмежений фінансовий ресурс. Та все ж вдалося багато реалізувати і, що особливо важливо, зберегти робочі місця та навіть підвищити потенціал Університету, залучити ще більше здобувачів вищої освіти й напрацювати нові проєкти.  

Інформування про ризики, повязані з мінами та вибухонебезпечними залишками війни  (ІНРМ) для дорослих

27 березня 2024 року в дистанційному режимі відбулася зустріч Міжнародної фундації  ГФУ зі здобувачами закладу вищої освіти “Міжнародний університет бізнесу і права” на тему: “Інформування про ризики, повязані з мінами та вибухонебезпечними залишками війни  (ІНРМ) для дорослих” .

Ваучер на навчання: пропозиція від держави

27 березня 2024 року в дистанційному режимі відбулася зустріч Херсонської філії Херсонського обласного центру зайнятості зі здобувачами закладу вищої освіти “Міжнародний університет бізнесу і права”.  
Тема: Ваучер на навчання. Як навчатися за державні кошти в умовах війни.

Інформація по ваучерам за посиланням: https://www.dcz.gov.ua/storinka/vauchery

Захист звітів виробричої практики

12 березня 2024 року в онлайн режимі на кафедрах ЗВО “Міжнародний університет бізнесу і права” відбулися захисти звітів з виробничої практики здобувачів освітнього рівня «бакалавр», які навчаються за освітніми  програмами “Маркетинг”, “Менеджмент”, “Фінанси, банківська права і страхування”, “Облік і оподаткування”, “Право”.
Здобувачі мали змогу ознайомитися з діяльністю вітчизняних підприємств, компаній, фінансових установ, сільськогосподраських підприємств, які працюють в усіх регіонах України. Студенти   набути професійні компетентності для подальшого використання їх у реальних виробничихумовах, творчо застосовувати набуті теоретичні знання в практичній діяльності.В процесі проходження виробничої практики здобувачами під керівництвом наукових керівників було вирішені наступні завдання: загальне ознайомлення із суб’єктом господарювання, що виступає базою практики; вивчення організаційної структури суб’єкта господарювання; вивчення та аналіз правових норм, якими керується банки, установи, організації, підприємства різних форм власності, при здійсненні власної діяльності; ознайомлення із фінансовою звітністю суб’єкта господарювання – бази практики; аналіз фінансової діяльності банків, підприємств, страхових компаній різних форм власності; здійснення оцінки: ймовірності банкрутства установи, організації, підприємства різних форм власності – бази практики; економічних нормативів регулювання діяльності банку; визначення чинників, що призвели або можуть призвести до виникнення кризи в діяльності суб’єктів господарювання – бази практики, розподілити їх на внутрішні та зовнішні; розробка рекомендацій та пропозицій щодо удосконалення окремого напряму (напрямів) роботи суб’єкта господарювання – бази практики або впровадження певного нововведення (інновації); складання та захист звіту з виробничої практики.

Отримані результати, під час проходження виробничої практики, будуть надалі використані здобувачами при створенні та презентації стейкхолдерам- роботодавцям власних професійних бізнес-кейсів.
Висловлюємо щиру вдячність керівникам баз практик за співробітництво !
Вітаємо здобувачів! Бажаємо подальших успіхів та здобутків!

Міжнародне підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

Науково-педагогічні працівники кафедри маркетингу; менеджменту; фінансів, обліку та оподаткування пройшли  міжнародне підвищення кваліфікації на тему: «ТРАНСФЕР ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНІ». Термін міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) –  з 12 по  21 лютого2024 року  м. Люблін (Республіка Польща).
Організатором міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) є Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян:
Програма міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) включає в себе виконання навчального навантаження.
Навчальне навантаження міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) становить 1,5 кредити ЄКТС (45 години):                    
з них лекційних – 12 год., практичних – 20 год., самостійна робота – 13 годин;
Сертифікат про проходження міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) є документом, який підтверджує міжнародний досвід учасника та враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг ЗВО.

Підвищення конкурентоспроможності майбутнього фахівця з економіки і права

20 лютого  2024 р. проведено  консультацію для студентів  ЗВО “МУБіП” стосовно проходження виробничої/переддипломної практики. Перед студентами виступили проректорка з НМР Прохорчук С.В., яка  сказала, що виробнича /переддипломна практика студентів є одним із важливих видів навчальної роботи і здійснюється з метою набуття виробничих навиків приймати самостійно
рішення в реальних виробничих умовах. Вона покликана підготувати майбутніх  спеціалістів до реальної практичної роботи, забезпечити належний рівень їхньої професійної підготовки. 
Керівники практики від  кафедр інституту права та інституту міжнародної економіки та інформаційних технологій  проінформували студентів, щодо    важливості  практики у підготовці студентів до професійної діяльності і має не тільки допомогти студентам зробити перший крок у своїй кар’єрі, але і глибше розуміти себе і свої професійні цілі.

Під час роботи на виробництві студент має можливість вивчити реальні ситуації та перевірити знання, отримані під час навчання, зрозуміти як працює реальне виробництво та специфіку майбутньої професії. Саме на підприємствах спілкуючись з колегами, отримуючи корисні поради, самостійно приймаючи рішення та обґрунтовуючи правильність своїх висновків перед керівником практики, практиканти розвивають свої комунікативні навички.В цілому, практика дає студентам можливість виявити свої сильні та слабкі сторони у реальних умовах робочого процесу.

Студенти 4 курсу першого (бакалаврського) та І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти усіх  спеціальностей  пройшли практику на підприємствах відповідно до програми виробичої / переддипломної практики здобувачів вищої освіти. На онлайн-консультації студенти отримали відповіді на свої питання щодо правильності оформлення звітів виробничої практики.

Захист практики відбудеться в онлайн режимі 12 березня о 10:00  https://us05web.zoom.us/j/83589177992?pwd=06NYi9vT9KHC1d1xxarQBCmgwYoMkP.1

З Міжнародним Днем Рідної Мови!

Шановні українці!  Памятаємо, що 21 лютого відзначається Міжнародний день рідної мови –  особливо значуще свято для нашої держави. Впродовж не одного століття в  історії українського народу, рідне слово зазнавало утисків та переслідувань. Але попри всілякі заборони, українське слово вистояло та відродилося!  Цим одним з найцінніших скарбів сьогодні може пишатися кожен громадянин нашої держави!  
В рідному українському слові ми відчуваємо народну мудрість, високий дух пращурів та чарівливу красу української природи. Без мови не може існувати та відбутися жодна особистість чи держава!  Рідна мова –  є одним з найголовніших культурних надбань, душею і гордістю українського народу.
Збережемо рідне слово! Зичу всім мирного неба, міцного здоров`я, професійних здобутків, успіхів у всіх справах і задумах. Нехай українське слово стане для всіх нас невичерпним джерелом самовдосконалення та натхнення в ім`я відродження і розквіту рідної  України!
 
 

З повагою, ректор Сергій Ненько!

Міжнародна науково-практична конференція “Євроінтеграція українського суспільства та науки в умовах воєнного стану”.

 30 січня 2024 року в ЗВО “Міжнародний університет бізнесу і права” проведено міжнародну науково-практичну конференцію “Євроінтеграція українського суспільства та науки в умовах воєнного стану”. 🇺🇦

Мета конфренції: обговорення проблем євроінтеграційних процесів  українського суспільства та науки в умовах воєнного стану: виклики, напрями відновлення і розвитку; презентація результатів спільних наукових досліджень учених ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права», Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, Київського університету ринкових відносин, ВНЗ «Вінницький інститут  конструювання одягу і підприємництва», Міжнародної академії економіки та екотехнологій (м. Адлерсхоф, Німеччина), Міжнародної академії адвокатури IALA (м. Тель-Авів, Ізраїль), Міжнародної Академії права та справедливості (м. Берлін, Німеччина), Міжнародної  Академії ім. Лейбніца LIFIS (м. Берлін, Німеччина, Центру дослідження світових конфліктів, толерантності та консалтингу CIA (м. Лос Анджелес, США), Національного інституту економічних досліджень  Академії наук Молдови, Баварського наукового співтовариства (м. Мюнхен, Німеччина), Спілки підприємців Бранденбурга (м. Потсдам, Німеччина); визначення перспектив розвитку наукових досліджень, підготовки фахівців і наукових кадрів.

Дякуємо усім учасникам, українським та зарубіжним колегам, які мали змогу долучитися. 

Захист кваліфікаційних дипломних робіт здобувачів магістратури зі спеціальності «Маркетинг»

В інституті міжнародної економіки та інформаційних технологій протягом ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права» 25 січня відбувся захист дипломних робіт здобувачів магістратури зі спеціальності «Маркетинг» денної форми навчання – випускників кафедри маркетингу. До захисту дипломних робіт було допущені   5 студентів  групи 103М, які успішно виконали навчальний план.
Захист робіт відбувався в дистанційному форматі.  Усі представлені на розгляд Екзаменаційної комісії дипломні роботи виконано на замовлення конкретних організацій та підприємств, окремі положення та пропозиції викладені у дослідженнях прийняті замовниками для впровадження у діяльність. У дипломних роботах використані сучасні методи досліджень та економічних розрахунків, наведені реальні, достовірні дані, які повністю відображають усі аспекти діяльності об’єктів дослідження, сформовані самостійні і оригінальні висновки та пропозиції, що є результатом кропіткої роботи  здобувачів та їх наукових керівників. Усі дипломні роботи представлені до захисту апробовані на науково-практичних конференціях.
Під час захисту доповіді слухачів магістратури супроводжувались використанням мультимедійного обладнання, що надавало матеріалам досліджень наочності та дозволяло оцінити рівень підготовки кожної дипломної роботи. Випускники давали ґрунтовні відповіді на питання екзаменаторів.
Голова ЕК  та члени екзаменційної комісії відзначили високий рівень підготовки магістрів та результатів їх досліджень, стабільну тенденцію підвищення якості дипломних робіт, актуальність, новизну та практичну спрямованість їх тематики, добросовісну роботу рецензентів та наполегливу працю наукових керівників.
За результатами навчання та захисту дипломних робіт рішенням Екзаменаційної комісії кваліфікацію магістр з маркетингу присвоєно 5 випускникам, Усім студентам рішенням ЕК рекомендовано до вступу в аспірантуру.
Результати роботи ЕК показали, що професорсько-викладацький склад кафедри маркетингу готує висококваліфікованих спеціалістів з маркетингу, які володіють глибокими теоретичними знаннями і практичними навичками.
Голова, члени ЕК і увесь колектив кафедри маркетингу вітають випускників і дякують за продуктивну працю, наполегливість і натхнення у навчанні!

Захист кваліфікаційних випускних робіт здобувачів бакалаврату

В інституті міжнародної економіки та інформаційних технологій  ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права» 23 січня відбувся захист дипломних робіт здобувачів бакалаврату зі спеціальності «Менеджмент» денної та заочної форм навчання – випускників кафедри менеджменту.
До захисту дипломних робіт було допущені   студенти (групи 404 та 4МН-4 ), які успішно виконали навчальний план.
Захист робіт відбувався в дистанційному форматі. Кожен здобувач зміг презентувати свою роботу та відповісти на питання аудиторії. Результати комісії підтвердили, що всі наші випускники 2024 року здобули високий рівень знань та великий набір компетентностей.
Голова ЕК  Бородіна О.М., к.е.н, доцентЮ проректор з НПР Київського університету ринкових відносин та члени екзаменаційної комісії  відзначили високий рівень підготовки бакалаврів, стабільну тенденцію підвищення якості випускних робіт, актуальність, практичну спрямованість їх тематики. 
За результатами навчання та захисту випускних робіт рішенням   Екзаменаційної комісії кваліфікацію «бакалавр з менеджменту» присвоєно 4 випускникам. Усім випускникам рішенням ЕК рекомендовано до вступу в магістратуру.
Кафедра менеджменту від щирого серця вітає наших випускників із успішним захистом дипломних робіт та здобуттям освітнього ступеня «бакалавр».

Міжнародна науково-практична конференція

Заклад вищої освіти “Міжнародний університет бізнесуі права” запрошує науковців, студентів, аспірантів, докторантів  прийняти участь у міжнародній науково-практичній конференції
«Євроінтеграція українського суспільства та науки
в умовах воєнного стану: виклики, напрями відновлення і розвитку» , яка відбудеться 30 січня 2024 року  11.00 год. (за  київським часом)
Мета конференції. Обговорення проблем євроінтеграційних процесів  українського суспільства та науки в умовах воєнного стану: виклики, напрями відновлення і розвитку; презентація результатів спільних наукових досліджень учених ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права», Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, Київського університету ринкових відносин, ВНЗ «Вінницький інститут  конструювання одягу і підприємництва», Міжнародної академії економіки та екотехнологій (м. Адлерсхоф, Німеччина), Міжнародної академії адвокатури IALA (м. Тель-Авів, Ізраїль), Міжнародної Академії права та справедливості (м. Берлін, Німеччина), Міжнародної  Академії ім. Лейбніца LIFIS (м. Берлін, Німеччина, Центру дослідження світових конфліктів, толерантності та консалтингу CIA (м. Лос Анджелес, США), Національного інституту економічних досліджень  Академії наук Молдови, Баварського наукового співтовариства (м. Мюнхен, Німеччина), Спілки підприємців Бранденбурга (м. Потсдам, Німеччина); визначення перспектив розвитку наукових досліджень, підготовки фахівців і наукових кадрів.
Формат конференції – онлайн (дистанційно)  м. Херсон_Миколаїв
Ідентифікатор конференції на платформі
ZOOM: https://us05web.zoom.us/j/88257678009?pwd=QaZeDaRHrNtv21y4lroXyWBZsssnBu.1
Участь у конференції безкоштовна.
  Інформаційний лист

Військовий інститут танкових військ НТУ “Харківський політехнічний інститут” запрошує

СЛАВА УКРАЇНІ!
Кафедра військової підготовки офіцерів запасу Військового інституту танкових військ НТУ “Харківський політехнічний інститут” запрошує студентів університету до вступу на кафедру в 2024 році. Ми безперервно здійснюємо військову підготовку офіцерів запасу з 1949 року. Широкий вибір військово-облікових спеціальностей, навчання онлайн та офлайн, низька вартість підготовки, досвідчені викладачі, потужна матеріально-технічна база – це наші переваги.

Детальна інформація стосовно вступу й навчання на кафедрі розміщена за посиланням https://vstup.kpi.kharkov.ua/dodatkovi-perevagy-ntu-khpi/viiskova-pidgotovka/

Крім того, запрошуємо студентів до участі в Zoom конференціях, під час яких працівниками кафедри будуть надані необхідні роз’яснення.

Час: 23 січня 2024 о 19:00
Вхід за посиланням: https://us05web.zoom.us/j/83759697175?pwd=JZV8A4j5RjcF0rS0xSglQgKL3Dv4Pc.1
Ідентифікатор конференції: 837 5969 7175
Код доступу: 111222

Час: 24 січня 2024 о 19:00
Вхід за посиланням: https://us05web.zoom.us/j/84173369686?pwd=e6HbRIZhfdjcYSusFAgZDe9LkwKNsJ.1
Ідентифікатор конференції: 841 7336 9686
Код доступу: 111222

З повагою, завідувач кафедри Олександр Сакун.